ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ. Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», και μάλιστα με προϋπολογισμό 360.000€, εντάχτηκε το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών στην Κοινότητα Μονεμβασίας».

Περιγραφή

Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών στην Κοινότητα Μονεμβασίας, από την Νότια πλευρά της (θέση Μαρίνα), έως τη Βόρεια πλευρά της (έξοδος προς Σπάρτη) συνολικού μήκους 700 μ. περίπου.

Θα χρησιμοποιηθούν ακανόνιστοι σχιστόλιθοι, χρώματος γκρι για το μεγαλύτερο μέρος των επιφανειών, κυβόλιθοι φυσικού γρανίτη από πορφυρίτη και τσιμεντόπλακες όδευσης τυφλών. Επίσης θα τοποθετηθούν 90 φωτιστικά σώματα ύψους 3,50 μ. με διπλό φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού.

Σχόλιο

Όπως ενημέρωσε, ο Δήμαρχος Μονεμβάσιας κ. Ηρακλής Τριχείλης, με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται:

«…η βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής, η ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου κίνησης και ασφάλειας πεζών, η ανάδειξη των ιδιαίτερων χωρικών και ιστορικών χαρακτηριστικών της Μονεμβάσιας, η αισθητική αναβάθμιση του αστικού τοπίου και η ενίσχυση του χαρακτήρα του εμπορικού και ιστορικού κέντρου».