ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Μία φόρμουλα που μπορεί να εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε το φυσικό αέριο να «φτάσει» στο Άργος, το Ναύπλιο, τη Σπάρτη, την Καλαμάτα από τη ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου), σχεδιάζει να θέσει άμεσα σε εφαρμογή η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το σχέδιο της Περιφέρειας είναι σε πρώτη φάση να προωθηθεί η ανάπτυξη δικτύων διανομής αερίου στις παραπάνω πόλεις, στο περιθώριο των κινήσεών της κατά της απόφασης της ΡΑΕ για την παραχώρηση σε άλλη εταιρεία των αδειών διανομής για την Τρίπολη και την Κόρινθο. Έτσι, αναμένεται να προχωρήσει σε πρόσκληση αποκλειστικά για τη ΔΕΔΑ, για τη χρηματοδότηση των έργων στους τέσσερις Δήμους μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Μέσω της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Περιφέρεια εξασφάλισε πίστωση 20 εκατ. ευρώ για την κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο. Επομένως, στην περίπτωση που υλοποιήσει το σχέδιό της για την έκδοση πρόσκλησης για τις τέσσερις πόλεις, και ανοίξει με αυτό τον τρόπο τον δρόμο για τη συγχρηματοδότηση των έργων μέσω κοινοτικών πόρων, τότε η ΔΕΔΑ είναι διατεθειμένη να ανταποκριθεί θετικά.

Απαραίτητη η αποσαφήνιση του ρυθμιστικού «τοπίου»

Εξάλλου, κατά την υποβολή του αναπτυξιακού της προγράμματος 2021-2025, η εταιρεία επανεπιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της για την ανάπτυξη δικτύων σε πρώτη φάση στις τέσσερις αυτές περιοχές της Πελοποννήσου, με την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ. Όσον αφορά την Τρίπολη και την Κόρινθο, έχει στραφεί νομικά κατά της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) που αφαιρούσε τις δύο πόλεις από την άδεια διανομής της, προσφεύγοντας στο Διοικητικό Εφετείο.

Στην περίπτωση πάντως του Άργους, του Ναυπλίου, της Σπάρτης και της Καλαμάτας, προϋπόθεση για να υλοποιηθεί η παραπάνω λύση, είναι να ξεκαθαρίσει πλήρως το ρυθμιστικό «τοπίο», αναφορικά με το αν οι τέσσερις αυτές πόλεις παραμένουν στην αρμοδιότητα της ΔΕΔΑ – κάτι που καταρχήν ισχύει σύμφωνα με τη ΡΑΕ, όπως σημειώνει η Αρχή στην έγκριση του αναπτυξιακού προγράμματος της εταιρείας.

Ωστόσο, ο λόγος που επικαλείται η ΡΑΕ, ότι δεν γνωστοποιήθηκε στην Αρχή το ενδιαφέρον τρίτου για ανάπτυξη δικτύου διανομής, έχει ανατραπεί στο διάστημα που μεσολάβησε, αφού πλέον έχουν υποβληθεί αιτήσεις από ιδιώτη και για τις τέσσερις πόλεις. Μάλιστα, ακόμη πιο περίπλοκη είναι η περίπτωση της Σπάρτης και της Καλαμάτας, με δεδομένο ότι ο σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει την ανάπτυξη αυτόνομων δικτύων διανομής, τα οποία θα τροφοδοτούνται με τη μεταφορά LNG μέσω βυτιοφόρων. Ωστόσο, η ΡΑΕ έχει αποφασίσει να μην προχωρήσει σε εγκρίσεις νέων αυτόνομων δικτύων, έως ότου καταρτίσει νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση και λειτουργία τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, αν υπάρξει πρόσκληση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τις τέσσερις πόλεις, η πρώτη κίνηση της ΔΕΔΑ θα είναι να υποβάλει αίτηση στη ΡΑΕ, ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως κατά πόσο από ρυθμιστικής άποψης έχει το «πράσινο φως» να αναλάβει τα έργα. Αν η απάντηση είναι θετική, τότε θα ζητήσει την έγκριση από τους μετόχους της (δηλαδή τους μετόχους της μητρικής της εταιρείας ΔΕΠΑ Υποδομών), για την επικαιροποίηση του business plan που είναι απαραίτητη, ώστε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση.