ΣΠΑΡΤΗ. Με 10 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης, τη Δευτέρα, 29/3, στις 19:30.

Η Ημερήσια Διάταξη ως έχει:

1.«Έγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Αμοιβές Κτηνιάτρων».


2.«Παροχή Πάγιας Προκαταβολής για τον Δήμο Σπάρτης οικ. έτους 2021 ».

3.«Αδυναμία παραχώρησης υπαλλήλου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης στο Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης».

4.« Έγκριση της αριθ.1/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης σχετικά με την “1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2021”».

5.«Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σπάρτης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης: “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σπάρτης”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών».


6.«Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. “Πάρνωνας Α.Ε.”, για την Πράξη: “Ωρίμανση έργων Δήμου Σπάρτης για ένταξη στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ09 για ένταξη στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών».


7.«Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σπάρτης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης: “Ωρίμανση έργων Δήμου Σπάρτης για ένταξη στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών».


8.«Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σπάρτης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης: “Ο Ζωγράφος του 1821, Παναγιώτης Ζωγράφος και το έργο του “ζωντανεύουν στην Σπάρτη”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14 του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών».


9.«Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Σπάρτης για ένταξη της Πράξης: “Υποδομές Ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτρικά Οχήματα -Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Σπάρτης” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, του Υπουργείου Εσωτερικών».

10.«Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σπάρτης για ένταξη και χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών».