ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Πελοπόννησος

Σπάρτη: Συνεδριάσεις Οικονομικής και Κληροδοτημάτων (28/3)

Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού στο πλαίσιο διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο…
27 Μαρτίου 2023 17:01
Πελοπόννησος

Σπάρτη: Συνεδριάσεις Οικονομικής και Κληροδοτημάτων

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Προμήθειας “Αισθητική αναβάθμιση δημόσιου χώρου, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας” και καθορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών
21 Μαρτίου 2023 10:21
Πελοπόννησος

Σπάρτη: Η αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά στερεών αποβλήτων», στην Οικονομική Επιτροπή

Δια ζώσης συνεδριάσεις της Οικονομικής και Διαχειριστικής Κληροδοτημάτων Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου, στην Κεντρική Πλατεία της Σπάρτης (7/6)
06 Ιουνίου 2022 12:57
Πελοπόννησος

48 κοινότητες της Σπάρτης προσφεύγουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά των αυξήσεων στη ΔΕΥΑΣ

Σε λάθος κατεύθυνση βρίσκονται οι αποφάσεις του Δήμου Σπάρτης για τη διάσωση της ΔΕΥΑ Σπάρτης. Τα χωριά δείχνουν τον δρόμο στον πρώην υπουργό Οικονομικών και δήμαρχο Πέτρο Δούκα
24 Απριλίου 2021 08:36
Πελοπόννησος

Αυξήσεις «φωτιά» αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης έως και 500%!

Εντάσεις στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης σήμερα όπου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η δραματική αύξηση στα πάγια της ΔΕΥΑΣ σε πόλη και χωριά
13 Απριλίου 2021 20:31