ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Μάρτιου 2021 διαδικτυακά, το πρώτο ενημερωτικό εργαστήριο του σχεδίου με τίτλο: European herItage 3D gamEs platform for teaching mAths (IDEA), [Project no: 2019-1-EL01-KA201-062918] στο οποίο η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος.

Το σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, Key Action 2 και αποτελεί στρατηγική σύμπραξη που έχει ως στόχο την ενίσχυση της κατανόησης των Μαθηματικών στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, με την χρήση εφαρμογών ενισχυμένης πραγματικότητας, οι οποίες βασίζονται σε γνωστά τοπία πολιτισμού των χωρών που συμμετέχουν.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν περισσότεροι από 250 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την πορεία του σχεδίου και τα αποτελέσματά του. Παρουσιάστηκαν το παιδαγωγικό πλαίσιο, η παιχνιδοποίηση, τα διδακτικά σενάρια, ενώ έγινε και επίδειξη του διαδικτυακού εργαλείου που αναπτύσσεται.

Βασική προτεραιότητα είναι η ευρύτερη δυνατή διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου. Για αυτό το λόγο θα υπάρχει τακτική ενημέρωση των ΜΜΕ, ενώ έχουν δημιουργηθεί η ιστοσελίδα του σχεδίου http://www.idea-erasmus.eu και η σελίδα στο facebook https://www.facebook.com/ideaprojecterasmusplus.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση ευχαριστεί όλους τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν το εργαστήριο και να εκφράσει την δέσμευση αλλά και βεβαιότητά της για την επιτυχή εκτέλεση του σχεδίου. Τελικός στόχος είναι η βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και η παροχή νέων εργαλείων μάθησης στους μαθητές.