ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για την Μεσόγειο (GFCM) σε συνεργασία με την πλατφόρμα «Friends of Small-Scale Fisheries (SSF)», διοργανώνουν εντός του 2021 διαδικτυακό Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα σχετικά με την μικρή παράκτια αλιεία, όπως ανακοινώθηκε από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας.

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα

«Το εν λόγω Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα, έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους παράκτιους αλιείς και στους εργαζόμενους στην παράκτια αλιεία την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, να μοιραστούν καλές πρακτικές και να μάθουν ο ένας από τον άλλο.

Πρόκειται για μια σημαντική και σπάνια ευκαιρία επιμόρφωσης των παράκτιων αλιέων, ιδίως των νεότερων ηλικιών, προκειμένου να κατανοήσουν τις σύγχρονες ανάγκες διαχείρισης της αλιείας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος εν γένει, ώστε η Μεσογειακή παράκτια αλιεία να παραμείνει βιώσιμη και αειφόρος, να διασφαλιστούν και αυξηθούν τα εισοδήματά τους και να προστατευτούν τα ευρύτερα συμφέροντά τους», αναφέρεται στην ενημέρωση.

Θεματολογία - Περιεχόμενο

Το πρόγραμμα αποτελείται από 5 σειρές μαθημάτων που έχουν να κάνουν με τα παρακάτω θέματα:

  • Μάιος έως Ιούλιος 2021: Προώθηση ισχυρών και καινοτόμων αλυσίδων αξίας στην μικρή παράκτια αλιεία
  • Σεπτέμβριος 2021: Αξιοπρεπής εργασία και κοινωνική προστασία
  • Οκτώβριος 2021: Διαδικασίες συμμετοχικής διαχείρισης της μικρής παράκτιας αλιείας
  • Νοέμβριος 2021: Συνεργασία μεταξύ παράκτιων αλιέων και επιστημόνων, μια στρατηγική για την ενίσχυση της έρευνας, της συλλογής δεδομένων και της διαχείρισης της αλιείας
  • Δεκέμβριος 2021: Παράκτιοι αλιείς: «φρουροί» ενός μεταβαλλόμενου θαλάσσιου περιβάλλοντος

Λόγω της πανδημίας COVID-19, όλα τα μαθήματα του Πανεπιστημιακού Προγράμματος 2021 προβλέπεται να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

Περισσότερα

Το Πρόγραμμα ενδείκνυται και ενθαρρύνονται να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτό φορείς αλιείας μικρής κλίμακας, ιδίως παράκτιοι αλιείς, εργαζόμενοι στην παράκτια αλιεία και εκπρόσωποι οργανώσεων παράκτιας αλιείας, που δραστηριοποιούνται στον τομέα σε όλη την Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/small-scale-fisheries/ssfuniversity/en/

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, επιλέγοντας τα μαθήματα που θέλουν να παρακολουθήσουν.

Η εγγραφή σε κάθε μάθημα θα κλείσει μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του μαθήματος.

Συγκεκριμένες οδηγίες για την πρόσβαση στο μάθημα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σύνδεσης, θα κοινοποιηθούν στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες τις ημέρες πριν από την έναρξη του μαθήματος.

Για οποιεσδήποτε πρόσθετες ερωτήσεις ή περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το πρόγραμμα μέσω του email: RPOA-SSF@gfcmonline.org