ΣΠΑΡΤΗ. Με 9 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης, με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 12/5, στις 19:30.

Η Ημερήσια Διάταξη, ως έχει:

  • «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 1ης ΣΣ του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ”».
  • «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: “Ανάπλαση οικισμού ΒΕΡΙΑ”».
  • «Περί καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ”»
  • «Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΥΣΤΡΑ”»
  • «Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού: “Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων και ενός (1) σαρώθρου” Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 102471 (ΟΜΑΔΑ Α΄) & 102623,1 (ΟΜΑΔΑ Β΄)».
  • «Διαπίστωση άγονου του επαναληπτικού διαγωνισμού για την “ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΜΑ” ».
  • «Κατ’εξαίρεση διορισμός Δικηγόρου Σπάρτης για την υπεράσπιση Βασιλείου Σκρουμπέλου (τέως Αντιδημάρχου)».
  • «Επικαροποίηση της υπ’αριθμ. 147/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατ’εξαίρεση διορισμό του δικηγόρου Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου για εκπροσώπηση του Δήμου Σπάρτης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
  • «Διαγραφή οφειλών»

[Δείτε στο notospress.gr καθημερινά όλες τις ειδήσεις για τη Λακωνία στην ενότητα «Συμβαίνει στο νησί του Πέλοπα»]