ΣΠΑΡΤΗ. Στις 10/5 ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της Σπάρτης, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης, κ. Αθ. Τσουλόγιαννης, θα ολοκληρωθούν στις 31/5, «… σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41087/2017 (ΦΕΚ 4249 Β’/5-12-2017)».

Ποια νήπια εγγράφονται;

Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς μπορούν να εγγραφούν νήπια, που θα έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού, έως και την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Δικαιολογητικά

Για την εγγραφή των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/ και ληξιαρχική πράξη σύμφωνου συμβίωσης.
  • Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).
  • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
  • Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
  • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
  • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων επιπλέον απαραίτητη είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.

Σημειώνεται πως και για την επανεγγραφή των νηπίων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Προσέχουμε:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί για το πιστοποιητικό οικογενειακής ή τη ληξιαρχική πράξη γέννησης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Κατάθεση αιτήσεων

Η κατάθεση των αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής, θα γίνονται,

  • για τον Α’ και Β΄ Παιδικό Σταθμό Σπάρτης, στο γραφείο του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Σπάρτης (Δωριέων 13-15), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 09:00 έως 14:00, κα Καμπέρη Ματίνα, τηλέφωνο 2731027435.
  • για τον Παιδικό Σταθμό Ξηροκαμπίου, κατά τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 10:00 έως 12:00, κα Βαρλόκωστα Ιωάννα, τηλέφωνο 2731035730.

[Δείτε στο notospress.gr καθημερινά όλες τις ειδήσεις για τη Λακωνία στην ενότητα «Συμβαίνει στο νησί του Πέλοπα»]