ΣΠΑΡΤΗ. Την Τρίτη 18/5, συνεδριάζει η Οικονομική – Διαχειριστική Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης.

Σημειώνεται πως η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Θέματα:

Ώρα 19:30

«Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ”»

«Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΑΡΙΔΟΣ 2019-2020”»

«Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Καρυών”»

«Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο “Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός Δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Σπάρτης”»

«Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών ταφών – εκταφών στα Α΄ και Β΄ κοιμητήρια Σπάρτης κ.α., έτους 2021»

«Περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων για το μήνα Μάρτιο έτους 2021»

«Αποδοχή δωρεάς Παναγιώτη Κούτσαρη »

«Αποδοχή όρου δανειστικού συμβολαίου (αφορά την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ )»

«Σύσταση Παγίας Προκαταβολής προέδρων δημοτικής και τοπικών κοινοτήτων έτους 2021»

«Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2021»

«Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής ».

«Περί Παράτασης ή μη συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας εξ' αιτίας της διασποράς του κορoνοϊού»

Ώρα 20:00

«Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 του κληροδοτήματος Παναγιώτη Γραμματικάκη»

[Δείτε στο notospress.gr καθημερινά όλες τις ειδήσεις για τη Λακωνία στην ενότητα «Συμβαίνει στο νησί του Πέλοπα»]