ΣΠΑΡΤΗ. Από τη ΔΕΥΑΣ γνωστοποιήθηκε πως, «…στις 11 Ιουνίου 2021, υπεγράφη μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑΣ κ. Θεμιστοκλή Πατσιλίβα και του εκπροσώπου της εταιρείας ΑΚΑΤΤ Α.Ε. κ. Κων/νου Κατσιαβριά, η σύμβαση του έργου, “Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών”».

Ο συνολικό προϋπολογισμό της μελέτης ανέρχεται σε 913.200 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Το ιστορικό

Αρμοδίως αναφέρεται:

«Η μελέτη συντάχθηκε το 2016 και υποβλήθηκε για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”.

Ή ένταξη έγινε το 2018.

Η μελέτη επικαιροποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2019 και το 2020 προεγκρίθηκε η διακήρυξη της προμήθειας. Ο ηλεκτρονικός – διεθνής διαγωνισμός έγινε το Σεπτέμβριο του 2020. Ακολούθησε η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Το Μάιο του 2021 εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης και την 11-06-2021 υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια, ποσού 872.015,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 39 μήνες (παράδοση προμήθειας, εκπαίδευση, τεκμηρίωση και δοκιμαστική λειτουργία). Ανάδοχος της προμήθειας είναι ο οικονομικός φορέας: “AKATΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. AKATΤ Α.Ε.”».

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις