ΣΠΑΡΤΗ. Την Τρίτη 22/6, συνεδριάζει η Οικονομική – Διαχειριστική Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης.

Σημειώνεται πως η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Θέματα:

Ώρα 18:00

 1. «Έγκριση απολογισμού χρήσεως οικ. έτους 2019»
 2. «Έγκριση απολογισμού χρήσεως οικ. έτους 2020»
 3. «Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων της 31-12-2019 (Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2019)»
 4. «Έγκριση της αριθ.8/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ με θέμα “Έγκριση απολογισμού του Ν. Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ οικονομικού έτους 2019”»
 5. Έγκριση της αριθ.9/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ με θέμα “Έγκριση απολογισμού του Ν. Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ οικονομικού έτους 2020”»
 6. «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021»
 7. «Διαγραφή οφειλών»
 8. «Περί έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο, “Προμήθεια Ζωοτροφών”»
 9. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 10390/15-06-2020 σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο “Απολύμανση χώρου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς”»
 10. «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΥΣΤΡΑ”»
 11. «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ”»
 12. «Τροποποίηση της αρ. 61/21 ΑΟΕ περί “Συγκρότησης επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης για το έτος 2021” - Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους»
 13. «Τροποποίηση της αρ. 65/21 ΑΟΕ (ορθή επανάληψη) περί “Συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2021” - Αντικατάσταση τακτικού μέλους»
 14. «Περί έγκρισης Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη του έργου, “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ”»

Ώρα 18:30

 1. «Περί ψήφισης πιστώσεων»

Ώρα 18:40

 1. «Περί ψήφισης πιστώσεων»

Ώρα 18:50

 1. «Περί ψήφισης πιστώσεων»

Ώρα 19:00

 1. «Περί ψήφισης πιστώσεων»

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις