ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Εκδήλωση με θέμα την Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD - Δημόσιες Συμβάσεις & Αναπτυξιακοί Οργανισμοί ΟΤΑ θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας «Πάρνων» στο Λεωνίδιο -

Πρόγραμμα Εκδήλωσης | Λεωνίδιο Αρκαδίας

Φάμπρικα Πολιτισμού

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021

10:45 – 11:00

Προσέλευση – Εγγραφές

11:00 – 11:15

Υποδοχή: Χαράλαμπος Λυσίκατος, Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας - Πρόεδρος της Πάρνωνας Α.Ε.

11:15 - 11:30

Χαιρετισμοί επισήμων

Γεώργιος Αμανατίδης, Βουλευτής Κοζάνης

Άννα Καλογεροπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου

11:30 – 11:45

«Παρουσίαση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνωνας Α.Ε.»

Εισηγητής: Μαρίνης Μπερέτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Πάρνωνας Α.Ε.

ENOTHTA A: TΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER/CLLD

11:45 – 12:00

«Παρουσίαση του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD»

Εισηγήτρια: Μαρία Μπούζιου, Συντονίστρια Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD της Πάρνωνας Α.Ε.

12:00 - 12:15

«Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου μέσα από το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD – Συνέργειες Ιδιωτικών και Δημοσίων Παρεμβάσεων»

Εισηγητής: Γεώργιος Κατσούπης, Στέλεχος Μονάδας Τοπικής Ανάπτυξης ΕΥΕ ΠΑΑ

12:15 -12:30

«Παρουσίαση της διαδικασίας υλοποίησης των Δημοσίων Συμβάσεων του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 και πορεία υλοποίησης του προγράμματος»

Εισηγητής: Μιχαήλ Ζώταλης, Στέλεχος της ΟΤΔ Πάρνωνας Α.Ε.

ENOTHTA B: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟI ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

12:30 – 12:45

«Αναπτυξιακοί Oργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Το νέο εργαλείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υπηρεσία της τοπικής ανάπτυξης»

Εισηγητής: Παναγιώτης Μουζακιώτης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης

12:45 – 13:30

Διάλειμμα – Coffee Break

13:30 – 13:50

«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις στο ΕΣΠΑ 2021-2027»

Εισηγητής: Κοσμάς Σιδηρόπουλος, Οικονομολόγος, Στέλεχος ΜΟΔ Α.Ε. – ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

13:50 – 14:05

«Διαδικασίες προγραμματισμού έργων ΟΤΑ»

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Σιάμπου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου Τρίπολης

14:05 – 14:30

Ερωτήσεις - Συζήτηση

20:00

Γεύμα συμμετεχόντων

Σάββατο 3 Ιουλίου 2021

09:45 – 10:00

Προσέλευση – Εγγραφές

ENOTHTA Γ: ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

10:00 – 10:30

«Όψεις του νέου τοπίου των συμβάσεων Δημοσίων Έργων μετά το Ν.4782/2021

Εισηγητής: Χρήστος Μητκίδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους

10:30 – 10:45

«Οι επιπτώσεις του Νέου τοπίου των Δημοσίων Συμβάσεων στον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων ΟΤΑ»

Εισηγητής: Ευάγγελος Πετρόπουλος, Νομικός

10:45 – 11:00

Διάλειμμα

ENOTHTA Δ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2014-2020

11:00 – 11:15

«Ανατολική Πελοπόννησος, παράκτια ζώνη, έργα και επενδύσεις για την Αλιεία & Θάλασσα»

Εισηγήτρια: Χριστίνα Καλαθά, Διευθύντρια ΕΦ Αλιείας 2014-2020 Δικτύου Συνεργασίας ΠΕ Νήσων Αττικής

11:15 - 11:30

«Διαδικασίες ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούνται μέσω Δημοσίων Συμβάσεων»

Εισηγήτρια: Αγάπη Καραβασιλειάδου, Στέλεχος Μονάδας Ελέγχου της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ

11:30 – 11:45

«Διαδικασίες ελέγχου των δαπανών Δημοσίων Συμβάσεων»

Εισηγητής: Σταύρος Κωνσταντινίδης, Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Λακωνίας

ENOTHTA Ε: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITY

11:45 – 12:00

«Συστήματα Smart city»

Εισηγητής: Περικλής Μεταξάς, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ENOTHTA ΣΤ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ/ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

12:00 - 12:30

Στρογγυλό Τραπέζι: «Η οριζόντια συνεργασία αναθετουσών αρχών στο νέο θεσμικό περιβάλλον / Προγραμματικές Συμβάσεις ΟΤΑ με Αναπτυξιακούς Οργανισμούς»

Συντονιστής:

  • Μαρίνης Μπερέτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Πάρνωνας Α.Ε.

Εισηγητές:

  • Γεώργιος Μουταφίδης, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Κωνσταντίνος Βαρζακάκος, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών και Κατασκευής Έργων Δήμου Σπάρτης
  • Μαρίνα Τριτάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πάρνωνας Α.Ε.

*Παρεμβάσεις Συμμετεχόντων

12:30 - 13:00

Κλείσιμο προγράμματος – Συμπεράσματα

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις