ΛΑΚΩΝΙΑ. Απάντηση σε σχετική Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, για τη στελεχιακή αποδυνάμωση του τμήματος «Ε.Φ.Κ.Α μη μισθωτών» Λακωνίας, επιχειρεί να δώσει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Π. Τσακλόγλου.

Αναφέρει ο υφυπουργός, λοιπόν:

«Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, μετά την έκδοση του Οργανισμού του Φορέα (ΠΔ 8/2019) και τις διατάξεις του Ν. 4670/2020 (μετά και την ένταξη του τέως ΕΤΕΑΕΠ στον e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Οργανογράμματός του, έχει προβεί σε ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού με γνώμονα τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του καθώς και την εξυπηρέτηση των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος.

Ειδικότερα, όσον αφορά το νομό Λακωνίας, με την αρ. πρωτ. 7551/12-01-2021 απόφαση Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ μετακινήθηκαν (3) τρεις υπάλληλοι του Β' Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Λακωνίας σε Τμήματα του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λακωνίας.

Στη συνέχεια, μετά την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Δ/νσης e-ΕΦΚΑ Λακωνίας με έδρα την Σπάρτη από 01/4/2021,

  • βάσει της αρ. 3755/1187/08-02-2021 (547 Β) υπουργικής απόφασης, με τις αρ. πρωτ. 112265/31-3-2021 και 112291/31-3-2021 αποφάσεις του Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ τοποθετήθηκαν έξι (6) υπάλληλοι σε θέσεις ευθύνης και
  • με την με αρ. πρωτ. 112568/1-4-2021 απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ τοποθετήθηκαν είκοσι δύο (22) υπάλληλοι στην Τοπική Δ/νση e-ΕΦΚΑ Λακωνίας.
  • Επίσης, με το αρ. πρωτ. 112557/1-4-2021 έγγραφο του Υποδιοικητή του Οργανισμού γνωστοποιήθηκε η απασχόληση ενός (1) ακόμη υπαλλήλου στην εν λόγω Τοπική Δ/νση.

Ως προς τη στελέχωση των δομών του e-ΕΦΚΑ με μόνιμο προσωπικό, σημειώνεται ότι με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-07-2020 απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, εγκρίθηκε για το έτος 2020 η κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης ογδόντα έξι (86) θέσεων τακτικού προσωπικού στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην ΕΦΚΑ και πρώην ΕΤΕΑΕΠ).

Επίσης, με την υπ' αριθ. 42/30-09-2020 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2021, εγκρίθηκε η πλήρωση εκατό ( 100 ) θέσεων τακτικού προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα για το έτος αυτό.

Για τον ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων έτους 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ ενέκρινε κατά την 26η Συνεδρίασή του στις 15/7/2021 την πρόσληψη, μέσω Α.Σ.Ε.Π., τριακοσίων εξήντα (360) υπαλλήλων.

Επιπρόσθετα, με τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 104 του ν.4764/2020 ( 256 Α) δίνεται η δυνατότητα στον e-ΕΦΚΑ να παραιτείται από ένδικα μέσα κατά αποφάσεων με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή ή επαναπρόσληψη των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του και την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής σύνταξης μέσα από την απασχόληση έμπειρου προσωπικού.

Πάντως, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ καταβάλλει προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του Φορέα με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των πολιτών, διευρύνοντας τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η προσέλευσή ασφαλισμένων και συνταξιούχων στα Υποκαταστήματα και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους.»

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις