ΣΠΑΡΤΗ. Τον κώδωνα του κινδύνου για όλους τους ανθρώπους με αναπηρία, κρούει ο δικηγόρος Τάκης Αλεξανδράκης, σχετικά με την διαδικασία της υποχρεωτικής επανεξέταση των πιστοποιητικών αναπηρίας, η οποία ενέχει τους σοβαρότατους κινδύνους

  • μείωσης του ποσοστού αναπηρίας ή
  • μείωσης της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού αναπηρίας!

Ως κραυγαλέο παράδειγμα θεωρεί την προκήρυξη του ΟΑΕΔ για θέσεις εργασίας ανθρώπων με αναπηρία και μελών της οικογενείας τους που αντλούν δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία τους.

Κατά την υποχρεωτική επανεξέταση των πιστοποιητικών αναπηρίας την οποία η υποβολή της αίτησης ενεργοποιεί αυτόματα - όπως αναλύεται στην σχετική υπουργική απόφαση - ο άνθρωπος με αναπηρία στερείται:

  • του δικαιώματος της παράστασής του ενώπιον της υγ. επιτροπής του ΚΕ.Π.Α.,
  • του δικαιώματος να λάβει γνώση του αποτελέσματος πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας, κρίνοντας αν θα το αποδεχτεί ή δεν θα το αποδεχτεί,
  • του δικαιώματος να κρίνει με ελεύθερη βούληση την μη αποδοχή και να αποχωρήσει χωρίς να υπογράψει το σχετικό έγγραφο, διακόπτοντας με την στάση του αυτή την έκδοση νέου πιστοποιητικού αναπηρίας,
  • του δικαιώματος υπαναχώρησης, εάν αντιληφθεί πως η αρχική αποδοχή αποτελέσματος πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Τούτο επιτυγχάνεται με την άσκηση ένστασης εντός 10ημέρου, ώστε η δευτεροβάθμια υγ. επιτροπή να εξετάσει την απόφαση της πρωτοβάθμιας υγ. επιτροπής.

Απαραίτητος ο εξειδικευμένος νομικός σύμβουλος

Για όλους αυτούς τους λόγους, «κρίνεται σκόπιμο, τόσο η εξ αποστάσεως - ηλεκτρονική, όσο και η φυσική - δια ζώσης αλληλεπίδραση του ανθρώπου με αναπηρία με τις υπηρεσίες του Δημοσίου να υποστηρίζεται από εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο».

Αναφέρει ο Τάκης Αλεξανδράκης:

«Με δεδομένη την αυξανόμενη περιπλοκότητα των γραφειοκρατικών διαδικασιών που καλείται ν' αντιμετωπίσει ο πολίτης με αναπηρία, την κρίσιμη καθυστέρηση στην διεκπεραίωσή τους και την δαιδαλώδη , δυσνόητη για μη ειδικούς και συχνά αντιφατική νομική τους βάση, κρίνεται σκόπιμο, τόσο η εξ αποστάσεως - ηλεκτρονική, όσο και η φυσική - δια ζώσης αλληλεπίδραση του ανθρώπου με αναπηρία με τις υπηρεσίες του Δημοσίου να υποστηρίζεται από εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο.»

Το παράδειγμα της προκήρυξης του ΟΑΕΔ

«Έχουμε αναλύσει πληθώρα περιπτώσεων όπου μια νέα γραφειοκρατική διαδικασία εισάγεται για να εξυπηρετήσει ορισμένο σκοπό, η υλοποίησή της οποίας ενέχει κινδύνους για την μείωση του ποσοστού αναπηρίας ή την μείωση της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού αναπηρίας. Πρόσφατο κραυγαλέο παράδειγμα η προκήρυξη ΟΑΕΔ με θέσεις εργασίας ανθρώπων με αναπηρία και μελών της οικογενείας τους που αντλούν δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία τους.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη επέβαλε την υποχρεωτική επαναξιολόγηση του πιστοποιητικού αναπηρίας κάθε αιτούμενου, χωρίς καμία νομική προστασία.»

«Προφανώς ορισμένα νομικά κείμενα και πολλά έγγραφα κανονιστικού χαρακτήρα προετοιμάζονται με προχειρότητα και δεν λαμβάνουν υπόψη την εν ισχύ νομοθεσία, και το Σύνταγμα, ορίζουν μάλιστα διαδικασίες που είτε με δόλο είτε χωρίς, επιχειρούν να ανατρέψουν δικαιώματα που κατακτηθήκαν με αγώνες δεκαετιών.

Γι’ αυτό και η σύστασή μας για την παροχή συμβουλευτικής νομικού χαρακτήρα γνώμης αφορά κάθε μια περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η κατάθεση του εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας σας ώστε να ολοκληρωθεί η όποια γραφειοκρατική διαδικασία.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η άγνοια νόμου δεν συγχωρείται.

Επίσης δεν προβλέπεται καμιά διαδικασία αίτησης θεραπείας.

Για την προστασία των δικαιωμάτων σας συνιστάται η συνδρομή εξειδικευμένου νομικού συμβούλου, καθ' όλη την διάρκεια της συνδιαλλαγής με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Θα εξετάζει κάθε πτυχή της διαδικασίας, κυρίως για την πιθανότητα να ελλοχεύει ο κίνδυνος της εισαγωγής του εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας σας προς επανεξέταση.

Ακολούθως θα σας συμβουλεύσει ώστε εσείς να αποφασίσετε για το αν θα προχωρήσετε ή όχι.

Ο κίνδυνος είναι κάθε άλλο παρά θεωρητικός.

Ήδη επισημάνθηκε ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο με αρ. Πρωτ. 337927/06-09-21 εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 48/2021 και την σχετική με την διαδικασία αξιολόγησης για τις ανάγκες του ν. 2643/1998, η συνέχιση της διαδικασίας ισοδυναμούσε με πλήρη αποδοχή όσων αναφέρονται σ’ αυτή.

Με την διαδικασία αυτή ο άνθρωπος με αναπηρία συναινούσε χωρίς επιφύλαξη, για την επαναξιολόγηση του ποσοστού αναπηρίας του, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα της παράστασης ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα υπαναχώρησης, άρνησης και μη αποδοχής του αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας στο οποίο αυτή θα καταλήξει. Ακόμη και στην περίπτωση που δεν θα αλλάξει το ποσοστό αναπηρίας, η διάρκεια ισχύος του νέου πιστοποιητικού αναπηρίας αλλάζει από "εφ' όρου ζωής" σε “αορίστου χρόνου”. Αναμφισβήτητα η διαφορά μεταξύ των δύο χαρακτηρισμών είναι τεράστια, καθώς το "αορίστου χρόνου" αφήνει περιθώριο για μελλοντική μείωσή του, κατά τα οριζόμενα σε έναν επόμενο ενιαίο πίνακα εκτίμησης ποσοστού αναπηρίας.»

Σχετικό δημοσίευμα: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=697845508286743&id=103413627729937)

«Σε κάθε περίπτωση όπου για οιοδήποτε λόγο μία διαδικασία ή και μία υπηρεσία του Δημοσίου σας ζητά το πιστοποιητικό αναπηρίας, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Σε κάθε περίπτωση και επειδή δεν είναι όλοι πτυχιούχοι της Νομικής επιστήμης, ή δεν μπορούν να παρακολουθούν συνεχώς τροποποιήσεις που εισάγονται με διάφορες μορφές και με περίπλοκες διατυπώσεις που στόχο έχουν να παραπλανήσουν, ο πολίτης θα πρέπει να ζητά και να λαμβάνει διαβεβαιώσεις για τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί το εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας του. Να είναι απόλυτα βέβαιος ότι προβλέπεται η πλήρης προστασία του και δεν ελλοχεύει ο κίνδυνος της αλλοίωσης του περιεχομένου του πιστοποιητικού αναπηρίας, του ποσοστού αναπηρίας και της εφ’ όρου ζωής διάρκειας ισχύος του.»

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις