ΛΑΚΩΝΙΑ. H Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α., διοργανώνει την Πέμπτη 17-03-2022 και ώρα 15:00, ενημερωτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο «LAZARETO» στη Μονεμβασία, με θέμα: «Παρουσίαση της 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών», (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014), Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Τ.Π.CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» όπου στελέχη και συνεργάτες της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. θα παρουσιάσουν τα εξής:

  • Περιοχή παρέμβασης του προγράμματος
  • Ενισχυόμενες επενδύσεις
  • Δικαιούχοι ενίσχυσης και επιλέξιμες δαπάνες
  • Προϋπολογισμός επενδύσεων, ποσοστό ενίσχυσης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
  • Διαδικασία υποβολής προτάσεων
  • Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής
  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία ενημέρωση – εμψύχωση των δυνητικών δικαιούχων με σκοπό να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις