ΣΠΑΡΤΗ. Διπλή συνεδρίαση για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης, την Τρίτη 29/3.

Θέματα

 • Ώρα 19:00
 1. Αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς Καλαβρυτινού Αικατερίνης (εξ αναβολής)
 2. Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης
 3. Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης
 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.3706/26-02-2020 με ΑΔΑΜ: 20SYMV006347602 Σύμβασης προμήθειας καυσίμων του Δήμου Σπάρτης ως προς την άνευ οικονομικού αντικειμένου χρονική παράταση σε εφαρμογή του άρθρου 132 του ν.4412/2016
 5. Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ LED Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ»
 6. Περί αντικατάστασης εκπροσώπου του Δήμου Σπάρτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την «Τεχνική -διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση μελετών και ωρίμανση έργων».
 7. Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης, καθορισμού όρων και ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ»
 8. Έγκριση της αριθ.2/14-03-2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2022 του Ν.Π. Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης»
 9. Αποδοχή Πράξης με τίτλο: «Έργα και προμήθειες για τη βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σπάρτης» -Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος»( από πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ») - Έγκριση πολυετούς δαπάνης
 10. Αποδοχή πράξης ένταξης του Δήμου Σπάρτης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» του Πράσινου Ταμείου». - Έγκριση πολυετούς δαπάνης
 • Ώρα 19:30
 1. Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2022

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις