ΕΛΛΑΔΑ. Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) είναι οι σταθμοί διαφόρων μεγεθών και χαρακτηριστικών, όπου τα απορρίμματα μεταφορτώνονται σε ειδικά οχήματα κατάλληλα για κίνηση σε μεγάλες αποστάσεις. Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να χωροθετούνται σε κεντροβαρικά σημεία ως προς τις πηγές δημιουργίας των απορριμμάτων, ώστε τα απορριμματοφόρα οχήματα μετά την συμπλήρωση του φορτίου τους να διανύουν την ελάχιστη δυνατή απόσταση μέχρι τον ΣΜΑ, όπου ξεφορτώνουν και επιστρέφουν και πάλι στο έργο της αποκομιδής. Στη συνέχεια, τα οχήματα από τον ΣΜΑ μεταφέρουν τα απορρίμματα σε μονάδα/ες επεξεργασίας ή/και τελικής διάθεσης, έχοντας πολλαπλάσιο ωφέλιμο φορτίο από εκείνο των απορριμματοφόρων.

Οι σταθμοί μεταφόρτωσης ταξινομούνται ως εξής:

Ως προς τη δυναμικότητα υποδοχής και μεταφόρτωσης

  • από 60-150 τόν/ημ (μικρής δυναμικότητας ΣΜΑ)
  • από 150-500 τόν/ημ (μέσης δυναμικότητας ΣΜΑ)
  • από 500-3000 τόν/ημ (υψηλής δυναμικότητας ΣΜΑ)

Ως προς τη μέθοδο συμπίεσης

  • χωρίς συμπίεση
  • με χρήση διατάξεων χαμηλής συμπίεσης (συμπίεση 1:3 περίπου)
  • με χρήση διατάξεων υψηλής συμπίεσης συμπίεση >1:3)

Ως προς τις πάγιες εγκαταστάσεις

  • σταθερός (οι διεργασίες συσκευασίας διενεργούνται σε πάγιες κτιριακές υποδομές)
  • κινητός (οι διεργασίες συσκευασίας λαμβάνουν χώρα σε φορτηγό όχημα ή συνδυασμό οχημάτων που φέρει κατάλληλο εξοπλισμό χωρίς μεσολάβηση πάγιων εγκαταστάσεων συμπίεσης)

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η ίδρυση και λειτουργία ενός ΣΜΑ έχει σημαντικά πλεονεκτήματα.

Οικονομικά. Συντομεύεται δραστικά το πλήρες δρομολόγιο κάθε απορριμματοφόρου με αποτέλεσμα καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού συλλογής, μείωση των νεκρών χρόνων για τη διαδρομή προς την εγκατάσταση επεξεργασίας/διάθεσης, οικονομία στα καύσιμα, στη συντήρηση και τις επισκευές, αύξηση του χρόνου ζωής του δημοτικού εξοπλισμού καθαριότητας.

Περιβαλλοντικά. Βελτίωση της καθαριότητας των εξυπηρετούμενων δήμων με την εξοικονόμηση και αξιοποίηση του προσωπικού. Δραστική μείωση των περιβαλλοντικών οχλήσεων (οσμές, σκόνη, διαρροή υγρών, διασπορά ελαφρών αντικειμένων) από τα πολλαπλά δρομολόγια των απορριμματοφόρων των δήμων στο δίκτυο που περιβάλλει και οδηγεί στο ΧΥΤΑ. Μείωση των αερίων ρύπων στην κυκλοφορία από τη μείωση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων.

Κυκλοφοριακά. Ένας σταθμός μεταφόρτωσης για 600 τόνους θα καταργήσει 130 δρομολόγια απορριμματοφόρων και θα προσθέσει 32-34 νέα δρομολόγια με containers δηλαδή θα έχουμε συνολική μείωση 25-30% των εκτελουμένων δρομολογίων και μάλιστα με ομαλή διασπορά. Μειώνεται ο κυκλοφοριακός φόρτος με ευεργετικά αποτελέσματα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα των πόλεων ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής.

Να σημειωθεί ότι προ καιρού ο πρόερδος του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Σταύρος Αργειτάκος αναφερόμενος σε όλα τα βήματα του σχεδιασμού ο οποίος εξελίσσεται γύρω από την υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων υπογράμμισε την ενότητα της αυτοδιοίκησης και την κοινή πορεία για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του όλου ζητήματος αλλά και στην εξασφάλιση των σύγχρονων εγκαταστάσεων των ΣΜΑ στις περιοχές που έχουν οριστεί -7 νέοι ΣΜΑ θα τρέξουν μέσα από το ΕΣΠΑ- τονίζοντας πως «γυρίζουμε οριστικά σελίδα».

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις