ΣΠΑΡΤΗ. Έπεται το δοκιμασμένο τριλογικό μοντέλο συναρτημένων σεμιναρίων, made by Απόστολος Πιερρής, στο πλαίσιο του κύκλου Συναντήσεις Σπάρτης, (29/7 – 2/8/2022).

 • Παρασκευή 29 Ιουλίου - Παλαιό Δημαρχείο Σπάρτης, (20:30)

«Απόλλων και Χρόνος - Μοίρα, Ζευς και ο Πρωθήβης Άναξ - Η Δωρική Θεωρία του Βίου και της Ιστορίας.

Με Εφαρμογή στους Μηδικούς Πολέμους: Ερμηνεία τους στον Πίνδαρο, Αισχύλο και Ηρόδοτο»

Όπως λέει ο ίδιος:

«…θα συζητήσουμε σε μια συνθετική παρουσίαση τη Δωρική απάντηση στο αίνιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ποιό είναι το νόημα της ζωής για το άτομο και για το είδος του ανθρώπου, για τον προσωπικό βίο και για την συλλογική ιστορία;

Για τον απόλυτο εστιασμό στην ουσία το ζητήματος θα επικεντρωθώ στην σύλληψη του Πίνδαρου για την μοίρα και το τέλος του ανθρώπου, και στην αντίληψη των σχεδόν συγχρόνων Πίνδαρου, Αισχύλου και Ηροδότου για την συμπλοκή και σύγκρουση της Περσικής Αυτοκρατορίας με το σύστημα των Ελληνικών πόλεων και για την νικηφόρο έκβαση της εμπλοκής υπέρ των πόλεων που συμμετείχαν στον πόλεμο. Ήταν κατά την λογική του χρόνου αυτή η έκβαση;»

Προετοιμασία

Δείτε ενδεικτικά για προετοιμασία επί του θέματος τις μελέτες της σειράς «Κάλλος και Ιστορία. Ο Δωρικός Άξονας στην Α΄ Χιλιετία π.Χ.», στον ιστότοπο του Ινστιτούτου, τμήμα Research Projects, κατηγορία ομότιτλο «Κάλλος και Ιστορία. Ο Δωρικός Άξονας». – Επίσης σχετικές εργασίες στην κατηγορία «Δωρικές Μελέτες», και σε άλλες συναφείς, - πολύ υλικό και θεμελιώδεις δομές έρευνας βάσης για την κοσμοϊστορική Δωρική Επανάσταση στην ανθρώπινη οδό προς το «Τέλος».

Προσέξτε και τα:

 • «Η Κοσμοϊστορική Σημασία της Α΄ Χιλιετίας π.Χ.. – Από την Κατάρρευση του Μεταλλικού Συστήματος Ισχύος στην Ίδρυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στοχασμοί Βάσης για την Διαλεκτική Αιωνιότητας και Χρόνου στην Ιστορία», (στην κατηγορία Hellenism and History)
 • «Ο Χαρακτήρας της Δωρικής Ταυτότητας του Ελληνισμού, ΧΧΙΙΙ: Το Δωρικό Πνεύμα και οι Πνοές του – Διεγέρσεις, Προσλήψεις, Αντιδράσεις. Πολιτισμική Ιστορία του Ελληνισμού από τα Μέσα του 7ου στα Μέσα του 6ου Αιώνα π.Χ.», (στην κατηγορία «Δωρικές Μελέτες»)
 • «Ο Χαρακτήρας κλπ. ΧΧΙ: Έρως και Χρόνος – ο Ανθός και ο Αδάμας της Σπάρτης», (στην ίδια κατηγορία)
 • «Ο Απόλλων και το Αίνιγμα του Χρόνου», (στην κατηγορία «Δογματικά Ελληνισμού»).

Κοιτάξτε ιδιαίτερα το:

 • «Ελληνικές Ευχές αντί Αλλοτρίων Ευχολογίων: ο Άξων της Αιωνιότητας μέσα στην Ανάγκη του Χρόνου» (στην κατηγορία «Οντολογικές Ευχές»).

Επίσης τα:

«Ο Χαρακτήρας κλπ. ΧΧΙΙ: Ο Κόσμος του Δαιμονικού ή το Κάλλος της Δύναμης. – Θεοί, Άνθρωποι και Κοσμική Τάξη», (στην κατηγορία «Δωρικές Μελέτες»)

«Μοίρα και Κάλλος. – Για μια Ελληνική Τελεολογική Μοιρολατρεία», (στην ίδια κατηγορία).].

 • Κυριακή 31 Ιουλίου - Παλαιό Δημαρχείο Σπάρτης, (20:30)

Για τα Υακίνθια ο λόγος, την πρώτη από τις τρεις μέγιστες εορτές του Απόλλωνα τα καλοκαίρια της Σπάρτης

Ενδεικτικός τίτλος

«Απόλλων και Υάκινθος - Υακίνθια: Σπάρτη εν Αμυκλαίω - Η Δωρική Μορφή του Λελεγικού Δράματος και η Επικράτεια του Απόλλωνος στον Μύθο, την Γλυπτική, το Μέλος, την Αρχιτεκτονική και την Εορτή»

Με καθυστέρηση, αφού έχει περάσει η πανσέληνος του πρώτου μήνα του θέρους και του αρχαίου Ελληνικού έτους, «θα εορτάσουμε μελετώντας με “σοβαρή παιδιά” τα Υακίνθια, πρώτη από τις τρεις μέγιστες εορτές του Απόλλωνα τα καλοκαίρια της Σπάρτης».

Προετοιμασία

Δείτε τις σχετικές μελέτες στον ιστότοπο του Ινστιτούτου, τμήμα Research Projects, κατηγορία «Δωρικές Μελέτες», κυρίως τις:

 1. Έρευνες στον Σπαρτιατικό Τρόπο Βίου και τη Βιοθεωρία του. Λακεδαίμων Εορτάζουσα Ι: Υακίνθια
 2. Επίλογος στην Λακεδαιμόνια Εβδομάδα.
 • Τρίτη 2 Αυγούστου, (20:30), στην αίθουσα του Επιμελητηρίου, Λυκούργου

«Το Κάλλος ως Μορφή της Τελειότητας - Γυμναστική και Γλυπτική - Σπαρτιατικός Σωματότυπος και Μνημειακή Πλαστική στην Αρχαϊκή Εποχή»

Συνεχίζεται η μελέτη της ανάδυσης και ανάπτυξης της κλασσικής Μορφής από τον Δωρικό τρόπο βίου και «κόσμο» κοινωνίας. Επικέντρωση τώρα στις σχέσεις γυμναστικής και γλυπτικής, και συγκεκριμένα στην Σπαρτιατική αρχή της ιδέας του Κάλλους κατά την διαμόρφωση της μνημειακής πλαστικής.

Η ομιλία θα συνοδεύεται από συνεχή ροή προβολής σχετικών έργων τέχνης, επί των οποίων θα γίνει η ανάλυση του θέματος.

Θα συνεχιστεί η μελέτη της μορφολογίας των «Θυρεατικών παίδων» (παίδων με Θυρεατικούς στεφάνους εις τιμή και μνήμη των Γυμνοπαιδιών), και θα προχωρήσει η ανάλυση των αγαλματιδίων του τύπου «Οπλίτη του Απόλλωνα». Με τις έρευνες αυτές οδηγούμαστε από την ανάδυση της μορφής στα ορειχάλκινα ειδώλια του τέλους του 8ου π. Χ. αιώνα, στην μορφοποίηση του Σπαρτιατικού σωματότυπου της τελειότητας, και έτσι στην έκρηξη της μνημειακής πλαστικής σε λίθο με τον Κούρο της Φιγαλείας, αρχή των διαφόρων γλυπτικών τάσεων («Σχολών», εργαστηρίων) της αρχαϊκής πλαστικής.

Από την έρευνα βάσης στο ζήτημα της Δωρικής, ειδικά Σπαρτιατικής, γένεσης και ανάπτυξης της πλαστικής Μορφής, και της μνημειακής έκφρασής της, έχουν προκύψει πολυάριθμες αναλυτικές μελέτες του ομιλητή, που υπάρχουν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου, τμήμα Research Projects, κατηγορία κυρίως «Δωρικές Μελέτες».

 • Δαίδαλος, Δίποινος και Σκύλλις. Η Πλαστική Μετάβαση από την Γεωμετρική στην Αρχαϊκή Εποχή: Πηγές και Χρονολόγηση
 • Η Ανάδυση της Μορφής στα Ορειχάλκινα Ειδώλια της Ολυμπίας, Ι. Προετοιμασία στους Γεωμετρικούς Χρόνους και στην Μεταβατική Εποχή
 • Η Ανάδυση κλπ., ΙΙ. Οι «Απόλλωνες» της Πρωτοαρχαϊκής Εποχής
 • Η Ανάδυση κλπ., ΙΙΙ. Ο Άλτης
 • Μορφολογία και Ύφος Αρχαϊκής Λακωνικής Πλαστικής, Ι. Ο Κούρος-Απόλλων του Κάλλους και της Ανδρείας (Ομάδα Αγαλματίων Α)
 • Μορφολογία κλπ., ΙΙ. Γυμνοπαιδιαί και οι ορειχάλκινοι «Θυρεατικοί» Παίδες (Ομάδα Αγαλματίων Β)
 • Μορφολογία κλπ., ΙΙΙ. Μορφές του Απόλλωνα στην Σπάρτη: ο Οπλίτης του Απόλλωνα (Ομάδα Αγαλματίων Γ)
 • Μορφολογία κλπ. IV. Εξαπολλωνισμός του Δία: Η Υπέρτατη Δύναμη του Κάλλους – ο Απολλώνιος Ζευς του Μονάχου.
 • Ο Χαρακτήρας της Δωρικής Ταυτότητας του Ελληνισμού, XVI. Οι Θυρεατικοί Στέφανοι και ο Απόλλων-Ζευς του Ugento
 • Ο Χαρακτήρας κλπ., XVIII. Ολυμπία, Ολύμπια Θρησκεία και η Μορφή του Απόλλωνα (Παράλληλοι Βίοι Ποίησης και Πλαστικής)
 • Ο Εξαπολλωνισμός της Θρησκευτικότητας στην Τέχνη του 7ου π.Χ. αι. και ο «Ανατολίζων» Ρυθμός
 • Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες: Κορινθιακή και Αττική Γλυπτική κατά τον 7ο και 6ο Αιώνα π.Χ.
 • Ο Χαρακτήρας κλπ. ΧΙΧ. Η Σοβαρή Παιδιά του Κάλλους – Απόλλων Γυμναστήριος και Φιλήσιος
 • Ο Χαρακτήρας κλπ. ΧΧΙΙΙ. Το Δωρικό Πνεύμα και οι Πνοές του – Διεγέρσεις, Προσλήψεις, Αντιδράσεις στην Μνημεακή Πλαστική
 • Για την σχέση Σπάρτης και Ολυμπιακών αγώνων δείτε 4 μελέτες στην κατηγορία «Σπάρτη και Ολυμπία» του ιστότοπου.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις