ΛΑΚΩΝΙΑ. «Αναγκαίες πληροφορίες και διευκρινήσεις» αλλά και παρέμβαση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά με ανοιχτή επιστολή προς την ηγεσία του Οργανισμού Πληρωμών, ο γνωστός γεωπόνος – μελετητής, Σταύρος Χρυσαδάκος, από τη Σπάρτη.

Η επιστολή αφορά στην … «ολιγόλογη ανακοίνωση», που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ (12/8), «με την οποία καλούνται οι παραγωγοί να προσκομίσουν το σχετικό απόσπασμα του Κτηματολογικού Πίνακα και Διάγραμμα για αγροτεμάχια ή τμήματα αγροτεμαχίων, την κυριότητα των οποίων διεκδικούν Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου».

Πριν διατυπώσει μια σειρά από ερωτήματα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Χρυσαδάκος υπογραμμίζει:

«Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από μεμονωμένους παραγωγούς όπως και δομές παροχής υπηρεσιών όπως τα ΚΥΔ, ο Οργανισμός δεν έχει δώσει αναγκαίες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί της ανακοίνωσης αυτής. Εάν οι υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου επιθυμούν να διεκδικήσουν την κυριότητα αγροτεμαχίων ή τμημάτων αυτών, ας το πράξουν μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες και όχι μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Οργανισμός του οποίου έχετε την ευθύνη της ομαλής και σύννομης λειτουργίας έχει καταστατικό σκοπό την ομαλή και διαφανή πληρωμή των Κοινοτικών ενισχύσεων που δικαιούνται οι Έλληνες παραγωγοί. Επίσης, τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης δεν έχουν ρόλο διαμεσολαβητή σε θέματα σοβαρά όπως αυτό της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων.»

 • Το ανοιχτό γράμμα του Σταύρου Χρυσαδάκου, ως έχει:

«Κύριε Πρόεδρε του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις 12 Αυγούστου 2022 ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε “ολιγόλογη ανακοίνωση”, με την οποία καλούνται οι παραγωγοί να προσκομίσουν το σχετικό απόσπασμα του Κτηματολογικού Πίνακα και Διάγραμμα για αγροτεμάχια ή τμήματα αγροτεμαχίων, την κυριότητα των οποίων διεκδικούν Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από μεμονωμένους παραγωγούς όπως και δομές παροχής υπηρεσιών όπως τα ΚΥΔ, ο Οργανισμός δεν έχει δώσει αναγκαίες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί της ανακοίνωσης αυτής.

Αναζητούνται:

 • Η Διεύθυνση που έχει την ευθύνη της έκδοσης αυτού του εγγράφου
 • Οι αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή διευκρινήσεων και πληροφοριών
 • Ο πολιτικός και υπηρεσιακός Προϊστάμενος που θα έπρεπε να υπογράφει το έγγραφο αυτό

Παρακάτω διατυπώνονται κάποια ερωτήματα μήπως και υπάρξουν απαντήσεις και διευκρινήσεις:

 1. Οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωρίζουν με ακρίβεια τα στοιχεία των παραγωγών αλλά και των αγροτεμαχίων (θέση, πολύγωνα και συντεταγμένες κ.λπ.), για τα οποία υπάρχει αμφισβήτηση και διεκδίκηση της κυριότητας από το Δημόσιο. Γιατί απαιτούν την προσκόμιση στοιχείων του κτηματολογίου από τους παραγωγούς δια μέσου των ΚΥΔ;
 1. Oι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωρίζουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του συνόλου των παραγωγών της χώρας. Παρόλα αυτά δεν υπήρξε εξατομικευμένη πληροφόρηση - ενημέρωση. Η συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών αγνοεί αυτή την υποχρέωση. Γιατί άραγε για ένα τόσο λεπτό και σοβαρό θέμα όπως η μερική η ολική αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας ενός κτήματος, δεν υπάρχει άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων; Αναμπουμπούλα, ταραχή και η πληροφόρηση τρέχει από καφενείο σε καφενείο και από ρούγα σε ρούγα.
 1. Η κοινοποίηση των ανωτέρω στοιχείων ορίζεται να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση apospasmata@opekepe.gr. Ποιος είναι ο υπεύθυνος της διεύθυνσης αυτής και παραλήπτης των ανωτέρω εγγράφων;
 1. Πού, πώς και από ποιους θα χρησιμοποιηθούν τα ανωτέρω κοινοποιούμενα στοιχεία;
 1. Η διεκδίκηση της κυριότητας από το ελληνικό δημόσιο στηρίζεται κατά κύριο λόγο στους αναρτημένους δασικούς χάρτες. Είναι γνωστό ότι οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες αναφέρονται στην μορφή του αγροτεμαχίου και δεν κατοχυρώνουν δικαιώματα κυριότητας. Το διαβόητο τεκμήριο της ιδιοκτησίας του δημοσίου τελεί υπό αμφισβήτηση και κρίνεται κατά περίπτωση στα αρμόδια δικαστήρια.
 1. Επί των αναρτημένων δασικών χαρτών έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις από τους ενδιαφερομένους παραγωγούς. Αυτό έχει γίνει από το έτος 2017. Οι επιτροπές επίλυσης εξέτασης αυτών των αντιρρήσεων είτε υπολειτουργούν είτε έχουν παύσει να λειτουργούν και οι υποβληθείσες ενστάσεις είναι σε εκκρεμότητα.
 1. Η ισχύς των δασικών χαρτών έχει αμφισβητηθεί καθόσον δεν ήτανε επαρκώς ενημερωμένοι και δεν είχαν ενσωματώσει το σύνολο των πράξεων της διοίκησης.
 1. Η ισχύς των χαρτών έχει ανασταλεί με την δέσμευση να επικαιροποιηθούν και για τούτο άλλωστε καταβάλλονται στους παραγωγούς οι κοινοτικές ενισχύσεις που αντιστοιχούν στις “αμφισβητούμενες” εκτάσεις.
 1. Η διαφαινόμενη προσπάθεια του ελληνικού δημοσίου να κατοχυρώσει δικαιώματα ιδιοκτησίας επί διαφόρων εκτάσεων είναι έωλη και δεν αντέχει στη βάσανο της κριτικής. Και τούτο διότι οι παραγωγοί που δηλώνουν τα αγροτεμάχια τους στο Κτηματολόγιο στο ΟΣΔΕ έχουν δικαίωμα ως Έλληνες πολίτες να προβούν σε μεταβολές των αρχικών εγγραφών. Παράδειγμα σε μια σειρά τοπικές κοινότητες του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας, το χρονικό περιθώριο για τη πραγματοποίηση των μεταβολών είναι 31/12/2027!
 1. Η διαδικασία που καλείται να ακολουθήσει ο παραγωγός είναι χρονοβόρα διότι τα Κτηματολογικά Γραφεία απαιτούν αίτηση και απαντούν μετά από 7-10 ημέρες .
 1. Η διαδικασία που οφείλει να ακολουθήσει ο παραγωγός έχει σημαντικό κόστος. Για κάθε κτηματολογικό απόσπασμα πρέπει να καταβάλλει 35 €.

Παράδειγμα αποτελεί παραγωγός με τρία πολύγωνα στην Ενιαία Αίτηση εμφανίζει 9 ΚΑΕΚ. Δηλαδή πρέπει να καταβάλλει στο κτηματολογικό γραφείο 315 €.

Κύριε Πρόεδρε

Εάν οι υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου επιθυμούν να διεκδικήσουν την κυριότητα αγροτεμαχίων ή τμημάτων αυτών, ας το πράξουν μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες και όχι μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Οργανισμός του οποίου έχετε την ευθύνη της ομαλής και σύννομης λειτουργίας έχει καταστατικό σκοπό την ομαλή και διαφανή πληρωμή των Κοινοτικών ενισχύσεων που δικαιούνται οι Έλληνες παραγωγοί. Επίσης, τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης δεν έχουν ρόλο διαμεσολαβητή σε θέματα σοβαρά όπως αυτό της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων.

 • Τι θα κάνετε κύριε Πρόεδρε του ΟΠΕΚΕΠΕ; Θα παρέμβετε;»

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις