ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ. Σε ακόμη μια προμήθεια ενός μηχανήματος έργου προχωράει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με την διακήρυξη που αφορά σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του, αξιοποιώντας άλλο ένα πρόγραμμα του Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.g r του ΕΣΗΔΗΣ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 139.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και το κόστος θα καλυφθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ με ποσό 120.000,00€ και από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας με ποσό 19.000,00€.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών ορίζεται η 18η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το καλαθοφόρο όχημα προορίζεται αφενός για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και αφετέρου για το κλάδεμα υψίκορμων δέντρων για λόγους ασφαλείας. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ευέλικτο, προωθημένης οδήγησης και να έχει τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις χωρίς να υπάρχει πρόβλημα ευστάθειας όταν το καλάθι εργασίας είναι φορτωμένο με το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος και έχει αναπτυχθεί στο πλέον δυσμενέστερο σημείο του. Θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή ισχυρής κατασκευής και θα διαθέτει ανυψούμενο καλάθι εργασίας με τηλεσκοπικό βραχίονα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας, διασφαλίζοντας ύψος εργασίας τουλάχιστον 15m από το έδαφος και 8m οριζόντιας εργασίας.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις