ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων (Β΄φάση)¨.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 28/12/2022 ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 22 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 18,5 εκατ.). Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ταυτότητα έργου

Σκοπός του έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής των ρεμάτων ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΧΑΡΒΑΤΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (κλάδος 1 και κλάδος 2), ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΑΠΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΝΤΑΜΑΡΙΟΥ.

 • Τα έργα στο ρέμα Αγ. Φανουρίου περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+027,8 έως τη Χ.Θ 2+241,9, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμούς και έργο εκβολής με διάστρωσης λιθορριπής για την προστασίας της ακτής.
 • Τα έργα στο ρέμα Χαρβατίου περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 5+413,40, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμούς και έργο συμβολής του ρέματος Χαρβατίου στο ρέμα Αγ. Φανουρίου για τη συναρμογή των δύο ανοικτών διευθετημένων διατομών από σκυρόδεμα.
 • Τα έργα στο ρέμα Αγ. Κυριακή περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 1+994,6, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμούς και έργο συμβολής με περιορισμένη επέμβαση με σκυρόδεμα και συρματοκιβώτια για τη διαμόρφωση της συμβολής του ρέματος Αγ. Κυριακής στο ρέμα του Αγ. Φανουρίου.
 • Τα έργα στο ρέμα Νεκροταφείου κλάδος 1 περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 0+449,2, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμό και για τη διοχέτευση της παροχής του ρεμάος στον αποδέκτη, κατασκευάζεται φρεάτιο πτώσης στο κατάντη άκρο του, καθώς επίσης και περιορισμένες επεμβάσεις στο αστικό δίκτυο όμβριων της περιοχής.
 • Τα έργα στο ρέμα Νεκροταφείου κλάδος 2 περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 0+399,4, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμό και για τη διοχέτευση της παροχής του ρεμάος στον αποδέκτη, κατασκευάζεται φρεάτιο πτώσης στο κατάντη άκρο του, καθώς επίσης και περιορισμένες επεμβάσεις στο αστικό δίκτυο όμβριων της περιοχής.
 • Τα έργα στο ρέμα Οσίου Παταπίου περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης Κλάδος Π1 από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 1+549,7, Κλάδος Π2 από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 0+533,6 και Κλάδος Π3 από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 0+499,2, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμούς και έργο εκβολής με διάστρωσης λιθορριπής για την προστασίας της ακτής.
  Τα έργα στο ρέμα Αγ. Γεωργίου περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης Κλάδος Γ1 από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 1+394,5, Κλάδος Γ2 από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 0+341,0, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος και αναβαθμούς.
 • Τα έργα στο ρέμα Νταμαρίου περιλαμβάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 1+354,5, τεχνικά έργα διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμούς και φρεάτιο πτώσης.
 • Πέραν των ανωτέρω έργων και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση της Οριστικής Μελέτης, προτείνονται συγκεκριμένα πρόσθετα έργα, τα οποία περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή των έργων και η δαπάνη των οποίων έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό.

Συνοπτικά θα κατασκευασθούν:

 • Έργα διευθέτησηςστο Ρέμα Αγ. Φανουρίου σε μήκος 2.214,10 m με τα συνοδά του έργα
 • στο Ρέμα Χαρβατίου σε μήκος 5.413,40m με τα συνοδά του έργαστο Ρέμα Αγ. Κυριακής σε μήκος 1.994,6 m με τα συνοδά του έργα
 • στο Ρέμα Νεκροταφείου κλάδος 1 σε μήκος 449,2 m με τα συνοδά του έργα στο Ρέμα Νεκροταφείου κλάδος 2 σε μήκος 399,4 m με τα συνοδά του έργα
 • στο Ρέμα Οσίου Πατάπιου κλάδος Π1 σε μήκος 1.549,7 m με τα συνοδά του έργα στο Ρέμα Οσίου Πατάπιου κλάδος Π2 σε μήκος 533,6 m με τα συνοδά του έργα
 • στο Ρέμα Οσίου Πατάπιου κλάδος Π3 σε μήκος 499,2 m με τα συνοδά του έργα στο Ρέμα Αγ. Γεωργίου κλάδος Γ1 σε μήκος 1.394,5 m με τα συνοδά του έργα
 • στο Ρέμα Αγ. Γεωργίου κλάδος Γ2 σε μήκος 341,0 m με τα συνοδά του έργα
 • στο Ρέμα Νταμαρίου σε μήκος 1.354,5 m με τα συνοδά του έργα.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις