ΣΠΑΡΤΗ. Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, την Τετάρτη 15/2 (19:00), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου, στην Κεντρική Πλατεία Σπάρτης.

Θέματα

1ο Τροποποίηση της αρ.πρωτ.7886/29-4-2021 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υλοποίησης Πράξης» (Υποέργο 7 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) Σπάρτης», με Κωδικό MIS 5037870).

Εισηγ.: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

2ο Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2023

Εισηγ.: κ. Χρήστος Κανακάκος

3ο Περί έγκρισης Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2023

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

4ο Έγκριση της αριθ.8/2023 κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια διεξαγωγής του αγώνα “SPARTA CITY ULTA” 2023, στο Δήμο Σπάρτης».

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

5ο Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στη συμβολή των οδών Κων. Παλαιολόγου και των 118

Εισηγ.: κ. Χρήστος Κανακάκος

6ο Έγκριση της αριθ.7/2023 κυκλοφοριακής μελέτης «Τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών και σήμανσης για την προστασία των πεζών στην Κοινότητα Βρεσθένων Δήμου Σπάρτης»

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

7ο Έγκριση της αρίθμ.πρωτ.2132/3-2-2023 Απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Κατεπείγουσα προμήθεια για την σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης από 6/02/2023 – 30/03/2023»

Εισηγ.: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

8ο Περί κατανομής ποσού 133.254,82 (Α’ κατανομή 2023) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης

Εισηγ.: κ. Ελένη Δαράκη

9ο Περί έγκρισης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ-Α.ΟΤΑ», για την πράξη: «Οργάνωση και λειτουργία περιπτέρου τουριστικής πληροφόρησης (info kiosk) στο Δήμο Σπάρτης»

Εισηγ.: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

10ο Ορισμός εκπροσώπων για σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για θέματα αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ

Εισηγ.: κ. Χρήστος Κανακάκος

11ο Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης – ορισμός νέου Προέδρου

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις