ΣΠΑΡΤΗ. Έπονται συνεδριάσεις της Οικονομικής (19:00) και Διαχειριστικής Κληροδοτημάτων Επιτροπής, την Τρίτη 28/3, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου, στην Κεντρική Πλατεία της Σπάρτης.

Ειδικότερα

Θέματα

1) Έγκριση 5ου πρακτικού του διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων» (εξ αναβολής).

2) Έγκριση κίνησης οχημάτων Δήμου Σπάρτης

3) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

4) Περί έγκρισης 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού στο πλαίσιο διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά στερεών αποβλήτων»

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΗΛΙΑ ΚΑΤΣΙΧΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ (19:15)

Θέμα

Περί εγκρίσεως απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 Κληροδοτήματος Ηλία Κατσίχτη Κοινότητας Αναβρυτής.

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ (19:20)

Θέμα

Περί εγκρίσεως απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Κοινότητας Σπαρτιατών

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΑΓΓ.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΥΠΗΣ (19:25)

Θέμα

Περί εγκρίσεως Απολογισμού-Ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 Kληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Κοινότητας Τρύπης.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις