ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Η Πελοπόννησος μπορεί να φημίζεται για την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά της, όμως δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η υψηλή ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχεται στην ευρύτερη περιοχή. Στην Πελοπόννησο υπάρχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα που προσφέρουν μια ευρεία γκάμα από σχολές και τμήματα. Πρόκειται για τμήματα στις φυσικές επιστήμες, στις κοινωνικές επιστήμες, στην οικονομία, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την αγροτική ανάπτυξη, την τεχνολογία, την υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και πολλές άλλες.

Μετά τη συγχώνευση του ΤΕΙ Καλαμάτας και άλλων τμημάτων με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, έχει διαμορφωθεί ένας νέος χάρτης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για κάθε νομό της Πελοποννήσου, γι’αυτό αξίζει να καταγραφούν τα τμήματα που λειτουργούν καθώς και τι προσφέρει καθένα από αυτά.

Το Notospress έψαξε, βρήκε και συνέταξε έναν πλήρη οδηγό για τις σχολές και τα τμήματα που περιλαμβάνονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα μόρια εισαγωγής για κάθε τμήμα αλλά και την επαγγελματική αποκατάσταση που προβλέπεται για κάθε απόφοιτη/ο Σχολής.

Εκτός από το ΑΕΙ Πελοποννήσου που συγκεντρώνει πλήθος Σχολών, στην Πελοπόννησο υπάρχει και το ΑΕΙ Πατρών, για το οποίο θα γίνει ξεχωριστό αφιέρωμα. Μην χάσετε τον πλήρη οδηγό για το Πανεπιστήμιο Πατρών την επόμενη εβδομάδα στο Notospress.

Oι σχολές και τα τμήματα όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα στο ΑΕΙ Πελοποννήσου είναι:

Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας (Τρίπολη & Σπάρτη)

Η Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας αποτελείται από τέσσερα Τμήματα.

1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου (Τρίπολη)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Χρηματοοικονομικά, οικονομικά, λογιστική, μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους και μάρκετινγκ.
 • Γνώση σε τομείς που άπτονται της οικονομικής θεωρίας και πολιτικής.
 • Μελέτη και προώθηση οικονομικών σχέσεων σε συνδυασμό με νέες τεχνολογίες και την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας στο βαλκανικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το τμήμα αφορά το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 9.770 μόρια και περιλαμβάνει 156 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 8 εξάμηνα, απαιτείται Πτυχιακή/Διπλωματική για την ολοκλήρωσή της καθώς και η εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

Μεταπτυχιακές σπουδές: Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια» .

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχει τη δυνατότητα κανείς να απασχοληθεί σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

 • Σε επιχειρήσεις: ως οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής, σύμβουλος πάνω σε θέματα που αφορούν το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο ή ως στέλεχος πωλήσεων, μάρκετινγκ, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων κτλ.
 • Σε λογιστικά γραφεία ως λογιστής ή φοροτεχνικός
 • Σε δημόσια και ευρωπαϊκά όργανα σε θέματα που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, την φορολογία, την απασχόληση και το εμπόριο.
 • Στον τραπεζικό τομέα
 • Σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας
 • Σε φορείς που απασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό
 • Στην εκπαίδευση
 • Στο οικονομικό ρεπορτάζ

https://www.youtube.com/watch?v=7irXx90wJ3o&ab_channel=dituop

2.Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Γνώσεις σχετικά με τις αρχές εργασίας στους τομείς των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, των δικτύων, των υπηρεσιών και των εφαρμογών.
 • Θεμελιώδεις αρχές της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
 • Βασικές αρχές των οικονομικών και διοικητικών παραμέτρων της υλοποίησης έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
 • Ανάπτυξη έντονης ερευνητικής δραστηριότητας σε διάφορες περιοχές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.
 • Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα για την προσέλκυση εξωτερικών πόρων.

Το τμήμα αφορά το 2ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 11.875 μόρια και περιλαμβάνει 196 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 8 εξάμηνα και απαιτείται Πτυχιακή/Διπλωματική για την ολοκλήρωσή της.

Μεταπτυχιακές σπουδές: Τα μεταπτυχιακά του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου που μπορεί να επιλέξει κανείς είναι:

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Ως πτυχιούχος του τμήματος μπορεί κανείς να εργαστεί στον τομέα της πληροφορικής, του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας. Επίσης, μπορεί να εργαστεί στον τομέα της έρευνας σε ιδιωτικά και δημόσια ερευνητικά κέντρα, αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

3. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πελοποννήσου (Τρίπολη)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Γνώσεις της διοικητικής επιστήμης οι οποίες θα συνδυάζονται με ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των νέων τεχνολογιών, ώστε οι απόφοιτοι να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης.
 • Θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Εκπαίδευση και έρευνα στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης που συνδέονται με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις οργανωσιακές σπουδές, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των ποσοτικών μεθόδων, της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη λήψη αποφάσεων, στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το τμήμα αφορά το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 9.425 μόρια και περιλαμβάνει 95 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 8 εξάμηνα και η Πτυχιακή/Διπλωματική είναι προαιρετική καθώς ισοδυναμεί με 2 μαθήματα επιλογής.

Κατευθύνσεις:

Στρατηγική Διοίκηση, Καινοτομία, Θεσμοί, και Επιχειρηματικότητα

Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Δεδομένων

Οικονομικά και Λήψη Αποφάσεων

Μεταπτυχιακά: Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πελοποννήσου διαθέτει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρο-διατροφικό Τομέα».

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Οι απόφοιτοι του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, μέσω της παροχής των απαραίτητων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, μπορούν να διεκδικήσουν δυναμικά θέσεις στελεχών και συμβούλων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα σε θέσεις:

Διοικητικής Επιστήμης:

 • Διοίκηση Παραγωγής
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Υπηρεσίες
 • Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία

Τεχνολογίας Πληροφορικής στη Διοικητική Επιστήμη:

 • Κινητό και διάχυτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Νεφοϋπολογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα και μεγάλα δεδομένα
 • Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
 • Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων
 • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
 • Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης

https://ds.uop.gr/wp-content/uploads/2020/10/ds.mp4

4. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πελοποννήσου (Σπάρτη)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Επιστήμη και τεχνολογία των σύγχρονων υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
 • Τομείς του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της επιστήμης της πληροφορικής, των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος, των δικτύων και των υπηρεσιών διαδικτύου.

Το τμήμα αφορά το 2ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 8.808 μόρια και περιλαμβάνει 161 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 8 εξάμηνα και απαιτείται Πτυχιακή/Διπλωματική για την ολοκλήρωσή της.

Μεταπτυχιακά: Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πελοποννήσου δεν προσφέρει ακόμη κάποιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Οι απόφοιτοι του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους οποιουδήποτε Πανεπιστημιακού Τμήματος Πληροφορικής και στις επαγγελματικές τους δυνατότητες περιλαμβάνονται θέσεις εργασίας:

 • στην εκπαίδευση (ως εκπαιδευτικοί Πληροφορικής),
 • στην έρευνα σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο,
 • στην ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών για συμβατικές, κινητές και ενσωματωμένες υπολογιστικές συσκευές,
 • στην ανάπτυξη εφαρμογών στον παγκόσμιο ιστό,
 • στην ενσωμάτωση τεχνολογιών ακρίβειας στην πρωτογενή παραγωγή,
 • στην δικτύωση κάθε είδους συσκευής στο “διαδίκτυο των πραγμάτων”,
 • στην παραγωγή γνώσης με “εξόρυξη δεδομένων”,
 • σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, κ.α.

Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν και όλα τα εφόδια για συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό επίπεδο.

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Καλαμάτα)

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών αποτελείται από δύο Τμήματα.

1. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοποννήσου (Καλαμάτα)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Ιστορία, αρχαιολογία και διαχείριση πολιτισμικών αγαθών.
 • Ανάπτυξη της επιστήμης στους τομείς της Ιστορίας της Ελλάδας και της Ευρώπης, της επιγραφικής, της ενάλιας αρχαιολογίας καθώς και της διαχείρισης μνημείων και της Μουσειολογίας.

Το τμήμα αφορά το 1ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 9.450 μόρια και περιλαμβάνει 42 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 8 εξάμηνα και απαιτείται Πτυχιακή/Διπλωματική για την ολοκλήρωσή της καθώς και η εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

Κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Ιστορίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

Μεταπτυχιακά: Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοποννήσου διοργανώνει και προσφέρει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Cultural Heritage Materials and Technologies”, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές».

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Ιστορία μπορεί κανείς να απασχοληθεί ως καθηγητής στην ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση (σχολεία ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ κ.α.) με εξειδίκευση στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών.

Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Αρχαιολογία μπορεί κανείς να απασχοληθεί ως αρχαιολόγος σε:

 • Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και σε εφορείες Αρχαιοτήτων
 • Ταμεία Αρχαιολογικών Πόρων
 • Εταιρείες Αναστήλωσης Μνημείων
 • Συντήρησης και στο Υπουργείο Πολιτισμού

Ως Ιστορικός και ως Αρχαιολόγος μπορεί κανείς να εργαστεί σε:

 • εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • σε μουσεία (οργάνωση και διοίκηση μουσείων, επιμέλεια μουσειακών εκθέσεων)
 • πινακοθήκες και ως ερευνητής σε διάφορα ιδρύματα Ιστορίας και Γραμμάτων Πολιτισμού

Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία μπορεί κανείς να απασχοληθεί ως:

 • καθηγητής κοινωνιολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε μουσεία
 • σύμβουλος στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής παρέμβασης
 • διοικητικός υπάλληλός στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ή ως κοινωνικός λειτουργός, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών αναγκών
 • εργαζόμενος στα ΜΜΕ

2. Τμήμα Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Κλασική και σύγχρονη ελληνική και ξένη λογοτεχνία,
 • Βυζαντινή, αρχαία και νεοελληνική φιλολογία και γλωσσολογία
 • Φιλοσοφικά ρεύματα

Το τμήμα αφορά το 1ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 10.210 μόρια και περιλαμβάνει 48 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 8 εξάμηνα και απαιτείται Πτυχιακή/Διπλωματική για την ολοκλήρωσή της.

Μεταπτυχιακά: Τα μεταπτυχιακά που μπορεί να ακολουθήσει κανείς είναι τα εξής:

«Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με κατεύθυνση:

«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) στον Μυστρά – Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον νεότερο Ελληνισμό»

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Ως απόφοιτος του τμήματος μπορεί κανείς να απασχοληθεί:

 • ως καθηγητής στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία, φροντιστήρια ή ιδιαίτερα
 • ως ερευνητής σε αρχεία, βιβλιοθήκες και επιστημονικά κέντρα
 • ως επιμελητής ή διορθωτής κειµένων σε εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Θεατρικούς Οργανισμούς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • ως Εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ, σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, σχολές Ενόπλων Δυνάμεων κλπ.

Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Κόρινθος)

Η Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών αποτελείται από δύο Τμήματα.

1. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική μέσα από την ακαδημαϊκή διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.
 • Μελέτη και έρευνα στους τομείς της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών όπως αυτά διαμορφώνονται στο πλαίσιο της Ε.Ε., της εμβάθυνσης των δομών του κοινωνικού κράτους, της πρόληψης και της ασφάλειας σε συνδυασμό με την κοινωνική ανάπτυξη, της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του σχεδιασμού νέων κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών και θεσμών.

Το τμήμα αφορά το 1ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 10.370 μόρια και περιλαμβάνει 50 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 8 εξάμηνα και απαιτείται Πτυχιακή/Διπλωματική για την ολοκλήρωσή της καθώς και η εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

Κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Μεταπτυχιακά: Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που αφορούν το τμήμα είναι:

«Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση»

«Κοινωνική Πολιτική»

«Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη»

«Κοινωνική Καινοτομία & Στρατηγικές Ανάπτυξης»

«Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές Απασχόλησης»

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Ως απόφοιτος του τμήματος έχει κανείς ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη δόμηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων καθώς και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ενηλίκων. Κατέχει, επίσης, εξειδικευμένες δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες και στη διοίκηση φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων. Μπορεί να απασχοληθεί:

 • είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες
 • στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως υπεύθυνος εκπαίδευσης και κατάρτισης ή σύμβουλος εκπαίδευσης, σύμβουλος απασχόλησης ή / και σύμβουλος σταδιοδρομίας

Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να απασχοληθεί:

 • Σε όλες τις υπηρεσίες υπουργείων και οργανισμών που αφορούν τη Δια βίου Μάθηση.
 • Σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων (π.χ. σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων).
 • Σε οργανισμούς, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίοι ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή την απασχόληση και την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
 • Σε μελέτες σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες.
 • Επίσης, έχει την επιστημονική δυνατότητα να ασχοληθεί κανείς με την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως εξειδικευμένο προσωπικό στην ειδική αγωγή με βάση την εξέλιξη των τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Παράλληλα έχει κύρια επαγγελματική ενασχόληση ως ειδικός της διάγνωσης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και σχεδιασμού προγραμμάτων

 • την αξιολόγηση των παιδιών/ ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες και
 • το σχεδιασμό, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών, κοινωνικών, επικοινωνιακών, κινητικών δεξιοτήτων.

2. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου (Κόρινθος)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Πολιτική Επιστήμη
 • Διεθνείς Σχέσεις
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Νέες Τεχνολογίες που καθορίζουν τη σύγχρονη εποχή

Το τμήμα αφορά το 1ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 11.480 μόρια και περιλαμβάνει 53 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 8 εξάμηνα.

Κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήμης

Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

Μεταπτυχιακά: Ενδεικτικά μεταπτυχιακά για διαφορετικούς κλάδους είναι:

«Διακυβέρνηση και δημόσιες πολιτικές»

«Παγκόσμια Πολιτική οικονομία»

«Μεσογειακές Σπουδές»

«Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Ως απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί κανείς ως πολιτικός επιστήμων, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μπορεί να απασχοληθεί στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα:

 • ως στέλεχος, εμπειρογνώμον ή σύμβουλος σε υπουργεία, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • στη νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση
 • σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς όπως Ε.Ε., Ν.Α.Τ.Ο., Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α, Ο.Α.Σ.Ε. κα
 • σε πολιτικά κόμματα, ινστιτούτα, ιδρύματα, εταιρείες δημοσκοπήσεων ή σε επιχειρήσεις δημοσίων σχέσεων
 • στα Μ.Μ.Ε.
 • σε ερευνητικά κέντρα και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
 • σε πολιτικά ιδρύματα και αντίστοιχα ερευνητικά ινστιτούτα
 • σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο χώρο των Βαλκανίων
 • σε εταιρείες συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας και δημοσκοπήσεων
 • σε εταιρείες συμβούλων και διαχείρισης έργων
 • σε ελληνικές και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • στο Υπουργείο Εξωτερικών, τόσο στο Διπλωματικό Σώμα όσο και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως αυτή της Διεθνούς Αναπτυξιακής συνεργασίας

Σχολή Καλών Τεχνών (Ναύπλιο)

Η Σχολή Καλών Τεχνών αποτελείται από δύο Τμήματα.

1. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Θεωρητικές γνώσεις, πρακτικές τεχνικές και μέθοδοι σχετικά με την τέχνη του θεάτρου

Το τμήμα αφορά το 1ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 9.125 μόρια και περιλαμβάνει 54 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 8 εξάμηνα και απαιτείται Πτυχιακή/Διπλωματική για την ολοκλήρωσή της καθώς και η εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

Κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Θεατρολογίας

Κατεύθυνση Θεατρικής Πρακτικής

Μεταπτυχιακά: Τα μεταπτυχιακά του τμήματος περιλαμβάνουν σπουδές κυρίως στη τέχνη του θεάτρου ωστόσο υπάρχουν και για ψυχολογία, εκπαίδευση ή άλλες τέχνες έκφρασης. Ενδεικτικά Μεταπτυχιακά είναι τα εξής:

Δραματική τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση

Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική Πράξη και Διδακτική

Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Καλλιτεχνικές, Ερευνητικές και Παιδαγωγικές Εφαρμογές

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Ως απόφοιτος του τμήματος θα μπορεί κανείς να εργαστεί ως:

 • εκφωνητής
 • καθηγητής δραματικής σχολής
 • θεατρολόγος
 • σεναριογράφος
 • σκηνοθέτης και ηθοποιός
 • υπεύθυνος θεατρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων

Θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με:

 • θέατρα
 • εκδοτικούς τύπους
 • υπουργεία
 • νομαρχίες και πολιτιστικά ιδρύματα

2. Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών Πελοποννήσου (Ναύπλιο)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Παραστατικές τέχνες (Επιτέλεση, Χορός, Θέατρο) καθώς και ψηφιακές τέχνες, με έμφαση στη μεταξύ τους σύνδεση καθώς και στη σύνδεση με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές και την διδακτική.
 • Η Επιτέλεση (Performance), ως κατ’ εξοχήν πεδίο καινοτομίας στις τέχνες.

Το τμήμα αφορά το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 9.275 μόρια και περιλαμβάνει 112 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 8 εξάμηνα.

Κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Παραστατικών Τεχνών

Κατεύθυνση Ψηφιακών Τεχνών

Μεταπτυχιακά: Το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών Πελοποννήσου δεν υλοποιεί ακόμη κάποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και την καλλιτεχνική και τεχνολογική τους εκπαίδευση, έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης ως καλλιτέχνες επιτελεστικών έργων σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τις παραστατικές τέχνες και ως σχεδιαστές-προγραμματιστές ψηφιακών καλλιτεχνικών εφαρμογών σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τις παραστατικές και τις ψηφιακές τέχνες, όπως αυτές εξειδικεύονται παρακάτω. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι/ες δύνανται να απασχοληθούν στα εξής εργασιακά αντικείμενα:

 • Οργανισμούς τέχνης και πολιτιστικά ιδρύματα που σχετίζονται με παραστατικές, σύγχρονες και διακαλλιτεχνικές μορφές τέχνης.
 • Σε έργα χορού και πολυμεσικά projects σκηνοθετών.
 • Σε Εταιρείες παραγωγής πολιτιστικών και θεατρικών εκδηλώσεων.
 • Σε Εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών μορφών, ψηφιακών / νέων μέσων.
 • Ως ερευνητές, επιμελητές σε χώρους αρχείων και διατομεακά έργα πολιτισμού.
 • Ως καλλιτέχνες και επαγγελματίες των παραστατικών και ψηφιακών τεχνών: εικαστικοί καλλιτέχνες, σχεδιαστές ψηφιακών εκθέσεων και άλλων εφαρμογών για μουσεία ή τις δημιουργικές βιομηχανίες, σκηνοθέτες, καλλιτεχνικοί συντελεστές, ερμηνευτές, βοηθοί παραγωγής, βιντεοκαλλιτέχνες, περφόρμερ, τεχνικοί φωτός, ηχητικοί καλλιτέχνες, animators σε χώρους σύγχρονης δημιουργίας και έκφρασης, σε κοινωνικούς χώρους και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς και στον χώρο του τουρισμού και ΜΜΕ.
 • Ως εκπαιδευτικοί σε κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα, Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και άλλες δομές διά βίου μάθησης, σχολές σκηνοθεσίας, σχολές χορού, σχολές ψηφιακών μέσων, εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων και κοινωνικών φορέων.
 • Ως ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι έργων σύγχρονου πολιτισμού.
 • Ως κριτικοί και συντάκτες σύγχρονου πολιτιστικού περιεχομένου (performance art, ψηφιακή τέχνη, εικονική πραγματικότητα).
 • Ως ειδικοί σε μεθόδους παραγωγής και δημιουργίας 2D και 3D art για ψηφιακές εφαρμογές και ψηφιακά παιχνίδια.

Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής (Σπάρτη)

Η Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής αποτελείται από ένα Τμήμα.

1. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου (Σπάρτη)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Επιστήμη του αθλητισμού και της οργάνωσης και διοίκησης των θεσμών του αθλητισμού.
 • Οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων, φορέων και επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το τμήμα αφορά το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 8.375 μόρια και περιλαμβάνει 56 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 8 εξάμηνα και απαιτείται Πτυχιακή/Διπλωματική για την ολοκλήρωσή της καθώς και η εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

Μεταπτυχιακά: Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει τα εξής προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων

Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων

Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)

Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησεογραφία

Master Degree in Sports Ethics and Integrity

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Ως πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού μπορεί να εργαστεί κανείς σε:

 • Οργανισμούς Νεολαίας και Άθλησης των Δήμων και Νομαρχιών της χώρας, καθώς και να τεθεί επικεφαλής της οργάνωσης όλων των προγραμμάτων που έχουν σχέση με την άθληση και την ψυχαγωγία των Δημοτών. Μπορεί να προγραμματίζει και να οργανώνει τη λειτουργία των κλειστών αιθουσών γυμναστικής, να διαχειρίζεται τα οικονομικά και να οργανώνει εξορμήσεις με συμμετοχή των Δημοτών σε αθλητικές δραστηριότητες έξω από τα όρια του Δήμου.
 • Ιδιωτικούς Αθλητικούς Συλλόγους-Σωματεία, που λειτουργούν με συνδρομές των μελών τους, δωρεές και κρατικές επιχορηγήσεις (αντισφαίριση, ενόργανη γυμναστική, τάε κβο ντο, επιτραπέζια, πετοσφαίριση, καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο, κ.α.).
 • Ιδιωτικά κλειστά γυμναστήρια. Ο πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να συμβάλλει από την αρχή στην οργάνωση ενός Γυμναστηρίου, αλλά να οργανώνει όλες τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες προς όφελος των ασκουμένων, να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί τα οικονομικά και να προτείνει τρόπους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις και αντίστοιχα γήπεδα, που είναι κληρονομιά μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων ή γεγονότων (π.χ. Ολυμπιακοί αγώνες). Ο πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού είναι αυτός που θα προγραμματίσει και θα οργανώσει αθλητικές συναντήσεις, συνέδρια, εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες με στόχο να καταστήσει το διοικούμενο αθλητικό κέντρο μία επικερδή αθλητική επιχείρηση.
 • Αθλητικές Ανώνυμες εταιρείες (Κ.Α.Ε. & Π.Α.Ε.). Οι επαγγελματικοί σύλλογοι στα δημοφιλή ομαδικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, χειροσφαίριση, πετοσφαίριση), έχουν εξελιχθεί σε επιχειρήσεις με υψηλούς προϋπολογισμούς. Ο πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού είναι ο ειδικός επιστήμονας, που έχοντας τη θεωρητική και πρακτική γνώση από όλα τα ολυμπιακά αθλήματα, είναι το κατάλληλο άτομο το οποίο θα οργανώσει, θα καθοδηγήσει, θα διοικήσει, θα διαχειριστεί και θα υλοποιήσει προγράμματα ανάπτυξης του επαγγελματικού αθλητισμού και κυρίως προγράμματα μάρκετινγκ και χορηγιών.
 • Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις-Ξενοδοχεία. Στους χώρους αυτούς γίνεται συνδυασμός παραμονής και εκμετάλλευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος (ήλιος, νερό, βουνό, χιόνι). Ο πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στις επιχειρήσεις αυτές διαχειρίζεται και οργανώνει αθλητικές δραστηριότητες, τόσο κατά τη διάρκεια του χειμώνα (ιππασία, κανό καγιάκ, σκι), όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (σκι, ιστιοπλοΐα κ.λ.π.).
 • Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Φυσική Αγωγή Υπουργείου Παιδείας.
 • Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (καταστήματα αθλητικών ειδών, online εταιρείες πώλησης αθλητικών ειδών). Ο πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού προγραμματίζει, διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί το μάρκετινγκ για την προώθηση και πώληση των παραγομένων αθλητικών ειδών.
 • Αθλητικές Ομοσπονδίες και Αθλητικές Ενώσεις. Ο πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού θα είναι εκείνος που θα έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τη διαφήμιση, την οργάνωση, την καλλιέργεια, την προβολή και την ανάπτυξη του συγκεκριμένου αθλήματος, που εκπροσωπεί η ομοσπονδία.
 • Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς συναφείς με εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων (Καλαμάτα)

Η Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων αποτελείται από δύο Τμήματα.

1. Τμήμα Γεωπονίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Ακαδημαϊκή γνώση και επιστημονική έρευνα και εφαρμογή στους τομείς που άπτονται της Γεωπονικής Επιστήμης.
 • Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του ελληνικού αγροτικού χώρου.

Το τμήμα αφορά το 2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 9.396 μόρια και περιλαμβάνει 75 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 10 εξάμηνα και απαιτείται Πτυχιακή/Διπλωματική για την ολοκλήρωσή της καθώς και η εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

Μεταπτυχιακά: Το Τμήμα Γεωπονίας Πελοποννήσου προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος – Υδροπονία» και «Οργάνωση και Διοίκηση στον Αγροδιατροφικό τομέα».

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, και την εγγραφή τους στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας μπορούν να απασχοληθούν:

 • ως σύμβουλοι στην παραγωγική διαδικασία ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων
 • ως μελετητές σχεδίων βελτίωσης & δράσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • ως εργολήπτες δημοσίων έργων (έργα πρασίνου, υδραυλικά έργα κ.α.)
 • ως στελέχη σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών εφοδίων, γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμών
 • ως ιδιοκτήτες ή στελέχη σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών εφοδίων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού, κ.ά.)
 • ως ιδιοκτήτες ή στελέχη σε εταιρείες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια δενδροκομικών ειδών, καλλωπιστικών και εταιρείες σποροπαραγωγής)
 • ως στελέχη σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων – οργάνωση παραγωγής)
 • ως στελέχη σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών προϊόντων (συσκευαστήρια, τυποποιητήρια, γεωργικές βιομηχανίες)
 • ως στελέχη σε εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων (αποθήκες γεωργικών προϊόντων, εταιρίες logistics)
 • ως σύμβουλοι σε ομάδες παραγωγών, σε εταιρείες εκτέλεσης πειραμάτων αξιολόγησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού (GEP- Good Efficacy Practices), σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων (Ολοκληρωμένη Διαχείριση, Βιολογική Γεωργία) και σε ερευνητικά ιδρύματα.

Επίσης μπορούν να εργασθούν σε δημόσιους φορείς:

 • Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων),
 • Σε ερευνητικά κέντρα (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο κ.ά.),
 • Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας,
 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους, Περιφέρειες, Αναπτυξιακές Εταιρείες, κα),
 • Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων,
 • Τραπεζικά Ιδρύματα,
 • Εκπαίδευση (Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης).

2. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Πελοποννήσου (Καλαμάτα)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Ανάλυση Τροφίµων
 • Μικροβιολογία Τροφίµων
 • Χηµεία Τροφίµων
 • Επεξεργασία Τροφίµων
 • Ανάπτυξη Τροφίµων
 • Εµπορία και Marketing Τροφίµων
 • Συσκευασία Τροφίµων
 • Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίµων
 • Νέες εξελίξεις της επιστήµης, της έρευνας και της τεχνολογίας και ευρεία κατανόηση της επιστήµης τροφίµων και των εξειδικευµένων πεδίων της χηµείας, µικροβιολογίας, επεξεργασίας – συντήρησης και διασφάλισης ποιότητας των τροφίµων.

Το τμήμα αφορά το 2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 10.040 μόρια και περιλαμβάνει 129 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 10 εξάμηνα και απαιτείται Πτυχιακή/Διπλωματική για την ολοκλήρωσή της καθώς και η εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

Μεταπτυχιακά: Το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Πελοποννήσου διοργανώνει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο: «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου»/«Master of Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Olives and Olive Oil».

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν:

 • σε βιοτεχνίες και βιοµηχανίες µε την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίµων
 • στην εµπορία και διακίνηση εξοπλισµού βιοµηχανιών και βιοτεχνιών τροφίµων
 • σε Υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των τροφίµων
 • µπορούν να συµµετέχουν στην ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίµων, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρµόδια Υπουργεία που έχουν την ευθύνη ελέγχου των εργαστηρίων αυτών
 • στην εκπόνηση µελετών οικονοµοτεχνικής σκοπιµότητας για βιοµηχανίες τροφίµων.

Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της διοικητικοτεχνικής ιεραρχίας.

Σχολή Διοίκησης (Καλαμάτα)

Η Σχολή Διοίκησης αποτελείται από δύο Τμήματα.

1. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πελοποννήσου (Καλαμάτα)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Τομείς της λογιστικής και χρηματοοικονομικής

Το τμήμα αφορά το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 9.135 μόρια και περιλαμβάνει 153 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 8 εξάμηνα.

Μεταπτυχιακά: Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πελοποννήσου οργανώνει τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Διοίκηση και Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για στελέχη του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προβλέπεται ότι θα είναι εξοπλισμένοι με όλα εκείνα τα απαιτούμενα εφόδια προκειμένου να μπορούν να εργαστούν ως:

 • επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικοί, οικονομολόγοι, επενδυτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων ή στελέχη δημόσιας διοίκησης ή στελέχη του ιδιωτικού και ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα
 • ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, στελέχη σε πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες, αλλά και στελέχη σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων
 • μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον αποκτήσουν τα πρόσθετα προσόντα που προβλέπονται, από την σχετική νομοθεσία
 • στελέχη σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα, προωθώντας την έρευνα και την διδασκαλία στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Επιστήμης

2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Πελοποννήσου (Καλαμάτα)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Μάνατζµεντ
 • Μάρκετινγκ
 • Επιχειρηµατικότητα
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Ψηφιακή Στρατηγική
 • Χρηµατοοικονοµικά
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Επιχειρηµατική Νοηµοσύνη
 • ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού
 • Λογιστική

Το τμήμα αφορά το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 8.990 μόρια και περιλαμβάνει 202 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 8 εξάμηνα και απαιτείται Πτυχιακή/Διπλωματική για την ολοκλήρωσή της.

Κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση Διοίκησης Οργανισμών

Μεταπτυχιακά: Στο Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Πελοποννήσου οργανώνονται τρία Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

«Ιστορική ∆ηµογραφία»

«∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Τεχνοοικονοµικά Συστήµατα ∆ιοίκησης»

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Η επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών καταλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα διεξόδων της αγοράς, όπως:

 • η διοίκηση επιχειρήσεων
 • η διοίκηση δημοσίων οργανισμών και οι προσωπικές εταιρείες

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι μπορούν να εργασθούν, ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους:

 • Μονάδες Υγείας
 • Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας
 • Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες Ιδιωτικών και Δημοσίων Οργανισμών σε περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Ερευνητικά Κέντρα και Α.Ε.Ι.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να στοχεύσουν στη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή και στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Σχολή Επιστημών Υγείας (Καλαμάτα, Τρίπολη)

Η Σχολή Επιστημών Υγείας αποτελείται από τέσσερα Τμήματα.

1. Τμήμα Λογοθεραπείας Πελοποννήσου (Καλαμάτα)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Παθολογία λόγου, ομιλίας και φωνής.
 • Εφαρμογή βιολογικών και φυσικών επιστημών για την αξιολόγηση της ανθρώπινης επικοινωνίας – φωνής, ομιλίας και λόγου – και την πρόσληψη, αξιολόγηση, διάγνωση, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των διαταραχών, που συνδέονται με αυτή.
 • Παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης τραυλισμού.
 • Έρευνα επί θεμάτων που αφορούν διαταραγμένο και φυσιολογικό λόγο, φωνή, ομιλία με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική γλώσσα.

Το τμήμα αφορά το 3ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 12.200 μόρια και περιλαμβάνει 88 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 8 εξάμηνα και απαιτείται Πτυχιακή/Διπλωματική για την ολοκλήρωσή της καθώς και πρακτική άσκηση.

Μεταπτυχιακά: Το Τμήμα Λογοθεραπείας Πελοποννήσου συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής, με τίτλο «Φροντίδα και Υποστήριξη Παίδων και Εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα».

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου» και απασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχόλησης:

 • Στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας, κ.α.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έχουν επίσης δικαίωμα παροχής κατ’ οίκον θεραπείας σε ασθενείς.
 • Μπορούν ακόμη να ιδρύσουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμόδιων επαγγελματιών, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των αναφερομένων επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

2. Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας Πελοποννήσου (Καλαμάτα)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Διατροφή και Διαιτητικές ανάγκες ειδικών ομάδων πληθυσμού, μεμονωμένων ατόμων με ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες αλλά και βελτίωση των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού γενικότερα.
 • Επιστήμη των Τροφίμων, της Βιοχημείας, της Μοριακής Βιολογίας, της Φυσιολογίας και του Μεταβολισμού της Παθοφυσιολογίας κ.λπ., συνδυάζοντας θεωρητική διδασκαλία με εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.

Το τμήμα αφορά το 3ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 11.850 μόρια και περιλαμβάνει 104 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 8 εξάμηνα και απαιτείται Πτυχιακή/Διπλωματική για την ολοκλήρωσή της καθώς και πρακτική άσκηση.

Μεταπτυχιακά: Στο Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας Πελοποννήσου δεν λειτουργούν προς το παρόν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Ως απόφοιτος του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας μπορεί κανείς να εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά μπορεί να εργαστεί:

 • Σε νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία στα τμήματα διατροφής ως υπεύθυνος κλινικός διαιτολόγος
 • Σε παιδικούς σταθμούς, γηροκομεία, Κέντρα αποκατάστασης, ΚΑΠΗ, Δημοτικά ιατρεία, κατασκηνώσεις
 • Σε κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής
 • Σε βιομηχανίες που παρασκευάζουν ειδικά τρόφιμα
 • Σε catering, εστιατόρια, ξενοδοχεία
 • Σε αθλητικές Ομοσπονδίες, αθλητικούς συλλόγους και γυμναστήρια ως σύμβουλοι διατροφής
 • Στην Ανώτατη και Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ)
 • Σε Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι (Διαιτολογικά Γραφεία, Διαιτητικά Κέντρα κ.α.)

3. Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πελοποννήσου (Σπάρτη)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Φυσικοθεραπεία, με σκοπό την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.
 • Διδακτικές, θεωρητικές, εργαστηριακές, βιωματικές, διεπαγγελματικές και κλινικές δραστηριότητες.

Το τμήμα αφορά το 3ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 13.290 μόρια και περιλαμβάνει 113 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 8 εξάμηνα.

Μεταπτυχιακά: Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πελοποννήσου δεν προσφέρει ακόμη κάποιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Οι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης ως :

 • Στελέχη του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,
 • Στελέχη του Ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με άλλη μορφή εργασιακής σχέσης,
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες σε ιδιωτικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας ή σε κατ΄ οίκον επισκέψεις ασθενών,
 • Μπορούν να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

4. Τμήμα Νοσηλευτικής Πελοποννήσου (Τρίπολη)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Μέθοδοι και τεχνικές προαγωγής και διασφάλισης της ποιότητας ζωής ενός ατόμου όσο αναφορά την υγεία και τη νόσο (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση.

Το τμήμα αφορά το 3ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 10.570 μόρια και περιλαμβάνει 85 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 8 εξάμηνα και απαιτείται Πτυχιακή/Διπλωματική για την ολοκλήρωσή της καθώς και πρακτική άσκηση.

Μεταπτυχιακά: Από το 2022 ανακοινώνεται η ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα».

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Ως απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει κανείς τη δυνατότητα να απασχοληθεί:

 • στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας
 • την εκπαίδευση
 • τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΔΕΚΟ, Τράπεζες κ.ά.)
 • και τον ιδιωτικό τομέα (Φαρμακευτικές Εταιρείες, Κλινικές)

Σχολή Μηχανικών (Πάτρα)

Η Σχολή Μηχανικών αποτελείται από τρία Τμήματα.

1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πελοποννήσου (Πάτρα)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Επιστήμη και τεχνολογία των Ενεργειακών Συστημάτων, των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, των Σημάτων, των Τηλεπικοινωνιών, των Δικτύων, της Ηλεκτρονικής, των Υπολογιστών, των Συστημάτων, του Λογισμικού και της Πληροφορικής, σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους.

Το τμήμα αφορά το 2ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 10.081 μόρια και περιλαμβάνει 193 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 10 εξάμηνα και απαιτείται Πτυχιακή/Διπλωματική.

Κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Ενεργειακών Συστημάτων

Κατεύθυνση Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων

Κατεύθυνση Πληροφορικής

Μεταπτυχιακά: Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πελοποννήσου προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση:

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

 • Σε ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες ή σε δημόσιους φορείς (π.χ. υπουργεία, Ο.Τ.Ε. κ.τ.λ.) ως μηχανικός Η/Υ, διαχειριστής δικτύων, αναλυτής προγραμματιστικών συστημάτων, σύμβουλος πληροφορικής κ.α.
 • Στον χώρο των κατασκευών ως ηλεκτρολόγος μηχανικός
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Στην βιομηχανία σε τομείς όπως παραγωγή, χρήση, διανομή και εξοικονόμηση ενέργειας, υγιεινή και ασφάλεια, έλεγχος ποιότητας κ.α.

2. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πελοποννήσου (Πάτρα)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Τομείς της οικονομίας που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία
 • Χρήση μηχανολογικών, ηλεκτρονικών και ενεργειακών συστημάτων
 • Ανάπτυξη και χρήση νέων υλικών

Το τμήμα αφορά το 2ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 10.450 μόρια και περιλαμβάνει 124 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 10 εξάμηνα και απαιτείται Πτυχιακή/Διπλωματική καθώς και πρακτική άσκηση για την ολοκλήρωσή της.

Κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Μηχανολογικών Κατασκευών & Εγκαταστάσεων

Κατεύθυνση Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Μεταπτυχιακά: Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πελοποννήσου προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες».

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Οι απόφοιτοι του Τμήματός Μηχανολόγων Μηχανικών μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων σε τομείς οι οποίοι σχετίζονται με την έρευνα, τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του γνωστικού τους πεδίου. Ειδικότερα, ασχολούνται με τη μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης των εξής εγκαταστάσεων:

 • Κινητήριων μηχανών, καθώς και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού και κίνησης.
 • Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.
 • Εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων.
 • Ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων, πνευματικών εγκαταστάσεων, καθώς και μεταφορικών διατάξεων.
 • Ψυκτικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού.
 • Συστημάτων πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.
 • Οχημάτων και μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.
 • Εγκαταστάσεων παραγωγής, εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εφαρμογών τους στον Κτιριακό, Αγροτικό και Βιομηχανικό τομέα, καθώς και εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής.
 • Ατμολεβήτων και δικτύων ατμού.
 • Εγκαταστάσεων πεπιεσμένου αέρα, δικτύων ιατρικών αερίων και δικτύων φυσικού αερίου.
 • Συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού, ηχομόνωσης και αντιρρύπανσης, καθώς και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Μηχανών, ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων, δικτύων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων.

Επίσης ασχολούνται με την:

 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, εκπόνηση και επίβλεψη μελετών σχετικών με τον σχεδιασμό έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων τους και τη διοίκηση επιχειρηματικών μονάδων.
 • Μελέτη ή επίβλεψη μελέτης της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων, ενεργειακή βαθμονόμηση και πιστοποίηση κτιρίων, καθώς και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων και εργασιών.
 • Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς, ποιοτικού ελέγχου υλικών, έργων και εργασιών.
 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας και επιλαμβάνονται των σχετικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.

3. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πελοποννήσου (Πάτρα)

Αντικείμενο τμήματος:

 • Δομοστατική και υδραυλική μηχανική
 • Γεωτεχνική
 • Συγκοινωνιακές υποδομές
 • Προστασία περιβάλλοντος

Το τμήμα αφορά το 2ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση του (σύμφωνα με στοιχεία του 2022) είναι στα 9.535 μόρια και περιλαμβάνει 117 θέσεις εισακτέων. Η διάρκειά του είναι 10 εξάμηνα και απαιτείται Πτυχιακή/Διπλωματική για την ολοκλήρωσή της.

Μεταπτυχιακά: Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πελοποννήσου προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προστασία Κατασκευών από Φυσικές Καταστροφές».

*Προσοχή! Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, οι κατευθύνσεις και οι διδακτορικές σπουδές ανανεώνονται συνεχώς. Ενημερωθείτε για την εγκυρότητά τους το τρέχον έτος από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Επαγγελματική αποκατάσταση: Ως απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών μπορείς να εργαστεί κανείς σε θέσεις της άμεσης εξειδίκευσής του τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Ενδεικτικά μπορεί να εργαστεί:

 • Σε τεχνικές, κατασκευαστικές εταιρείες ως υπεύθυνος για την εκπόνηση μελετών οικοδομικών κατασκευών.
 • Σε βιομηχανίες σε θέσεις που ασχολούνται με τη στατική και την αντοχή των υλικών.
 • Στα Υπουργεία (π.χ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Μεταφορών κ.α.) σε θέσεις της αρμοδιότητάς σου.
 • Ως υδραυλικός μηχανικός.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας.
 • Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις