ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ. Η χρηματοδότηση του Νέου Σχολικού Συγκροτήματος Δήμου Ελαφονήσου - ύψους 2.700.000 € - εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 21919/27-11-2020 απόφαση (ΑΔΑ 6ΔΛΟ46ΜΤΛ6-Θ8Β) του τότε υπουργού Εσωτερικών, Π. Θεοδωρικάκου, με φυσικό αντικείμενο τού έργου την ανέγερση Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, συνολικής δυναμικότητας 96 μαθητών.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες όπως περιγράφονται στην απόφαση ένταξης και συμβασιοποιήθηκε το έργο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου (8 Δεκεμβρίου 2022, στο ποσό των 2.525902,57 € με ΦΠΑ), ακολούθησε η έναρξη των εργασιών, την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο Σχολικό Κτίριο με προδιαγραφές για χωριστή είσοδο και αύληση, επαρκείς αίθουσες, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, υπαίθριο θέατρο, γήπεδο μπάσκετ –βόλεϊ.

«Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους συνεργάτες του Δήμου Ελαφονήσου, καθώς, με κοινή σύμπλευση, όσα έμοιαζαν “λόγια” και “θεωρίες” τώρα γίνονται πράξεις επ’ ωφελεία της Εκπαιδευτικής Κοινότητας του Τόπου μας», λένε από τον Δήμο Ελαφονήσου.

Η διαδικασία της υλοποίησης του έργου περιγράφεται στην Απόφαση Ένταξης, ενώ η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ΑΠΟΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις