ΤΡΙΠΟΛΗ. Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός της βίλας Τουρκοβασίλη», με προϋπολογισμό μελέτης 1.147.000,00 €.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του κτιρίου, αρχικά και, σε συνέχεια, η επανάχρηση και ο επανασχεδιασμός του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η διάσωσή του από την ολική εγκατάλειψη και να καταστεί δυνατή η ασφαλής χρήση του.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η πλήρης εκτέλεση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών (οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών) στην «Βίλα Τουρκοβασίλη», όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη της μελέτης και αφορούν, κυρίως, στα κάτωθι: Στις επεμβάσεις στον βασικό χώρο της βίλας στην Τρίπολη, ο οποίος είναι αφιερωμένος σε δραστηριότητες με καθαρά πολιτιστικό ή ψυχαγωγικό χαρακτήρα, οι οποίες καταλαμβάνουν τις δύο σειρές αιθουσών και στο υπόγειο έως και τον ημιόροφο, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις βοηθητικές λειτουργίες χώρων υγιεινής, χώρου γραφείου, αποθήκης και χώρου Η/Μ.

Στην στατική ενίσχυσή του κτιρίου, ώστε να αρθούν οι ανεπάρκειές του σε στατικό επίπεδο. Ανεπάρκειες που είχαν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ρωγμών σε σημεία έντονων καταπονήσεων.

• Στις Η/Μ εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν: Εγκατάσταση ύδρευσης, εγκατάσταση αποχέτευσης, εγκατάσταση κλιματισμού – εξαερισμού, εγκατάσταση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, εγκατάσταση ηλεκτρικών ισχυρών ρευμάτων, εγκατάσταση ηλεκτρικών ασθενών ρευμάτων, εγκατάσταση γειώσεων, στην φυτοτεχνική διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της βίλας Τουρκοβασίλη.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις