ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Αναρτήθηκαν την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023, στην ιστοσελίδα της ΕΣΑμεΑ https://www.esamea.gr/el και στην ιστοσελίδα https://katartisi-pel.esamea.gr/ οι οριστικοί Πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων σύμφωνα με την Νο 37/19.05.2023 Απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΣΑμεΑ, στο πλαίσιο της με Αρ.Πρωτ.:313/01.03.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων του Υποέργου 2 «Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση» της Πράξης «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ‘Αγησίλαος’» με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5071337.

Η ΕΣΑμεΑ θα προβεί άμεσα στην ενημέρωση των ωφελούμενων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και με τηλεφωνική επικοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες: esamea.gr και espa.gr ● E-mail επικοινωνίας: katartisi_pel@esaea.gr

  • Τελικός πίνακας επιτυχόντων
  • Τελικός πίνακας επιλαχόντων

  • Τελικός πίνακας απορριφθέντων

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις