ΣΚΑΛΑ. Ο Δήμος Ευρώτα ανακοινώνει ότι θα προβεί σε πλειοδοτική δημοπρασία φανερή και προφορική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για την εκμίσθωση του ακινήτου του το οποίο ευρίσκεται στην κεντρική πλατεία της κοινότητας Περιστερίου συνολικού εμβαδού 122,47 τ.μ. ισογείου που αποτελείται από κεντρική αίθουσα, κουζίνα, δύο w.c. και αποθήκη, για να στεγάσει κατάστημα εστίασης υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19η Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00π.μ έως 11:30 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής , σύμφωνα με τους όρους της αριθ. πρωτ. 7913/08-06-2023 Διακήρυξης του Δημάρχου Ευρώτα.

Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 100,00 ευρώ και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη τουλάχιστον κατά 10,00€ από την αμέσως προηγούμενη προσφορά.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (06) έτη.

Με έγγραφη συμφωνία των μερών (εκμισθωτή και μισθωτή) η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για άλλα τρία (03) έτη.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 7913/08-06-2023 και ΑΔΑ: 602ΦΩΡΛ-ΣΤΚ έχει αναρτηθεί (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου του Δήμου Ευρώτα http://www.evrotas.gov.gr

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο του τμήματος εσόδων, περιουσίας και ταμείου κα Κομπόγεωργα Μαρία , τηλέφωνο επικοινωνίας: 2735360038 & e-mail: mariakomp@gmail.com που εδρεύει στο κεντρικό κτίριο του Δήμου Ευρώτα στη Σκάλα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2023

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2023

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2023

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις