ΣΠΑΡΤΗ. Η Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) συνέταξε και υπέβαλλε στο Υπουργείο Οικονομικών μελέτη για την προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών για τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών και συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων σταθερού δικτύου με χρήση κατάλληλου επικοινωνιακού εξοπλισμού.

Η μελέτη προβλέπει την επέκταση του υπάρχοντος συστήματος ελέγχου διαρροών (έλεγχος/ τηλεχειρισμός) μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτό της μέτρησης των οικιακών καταναλώσεων και των συναγερμών που αφορούν θραύσεις, διαρροών, κακόβουλες πράξεις κλπ στο υφιστάμενο δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών.

Με αυτό τον τρόπο η ΔΕΥΑΣ αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού, τη μείωση των διαρροών, την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού, οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας ενώ απαιτείται και ιδιαίτερη μέριμνα για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος Δούκας δήλωσε σχετικά: «Πολλά εύγε στο τημ της ΔΕΥΑΣ που συνέταξε και υπέβαλλε την μελέτη αυτή που εγκρίθηκε με την υπ υπ. αριθμ. ΥΠΟΙΚ 77530 ΕΞ 2023 // 18-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΓΚΧΗ-9ΛΩ) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του έργου με θέμα «Έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού: Α. Υποδομές παροχής νερού Β. Τηλεμετρία - τηλεχειρισμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης Γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού Δ. Μονάδες αφαλάτωσης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5217080) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 075, Αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ07500008) με 2.500.000,00 €.

Είναι στα πλαίσια των μεγάλων προσπαθειών που καταβάλλουμε για την αναβάθμιση των συστημάτων λειτουργίας της ΔΕΥΑΣ και τη μείωση του κόστους διαχείρισης των υδάτινων πόρων, σε μια εποχή έντονου παγκόσμιου φαινόμενου λειψυδρίας»!

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Χρήστος Κανακάκος δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΣ προς τους Δημότες του Δήμου Σπάρτης.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις