ΣΠΑΡΤΗ. Συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) στις 23 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα

1ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη οικίας και αιθουσών Παπαδάκου Νικόλαου στον Σύλλογο Πρόληψης και Καταστολής Δασικών Πυρκαγιών και Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Εισηγ.: κ.Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

2ο Περί 2ης τροποποίησης της υπ’ αριθ.19822/18-10-2022 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ως προς την άνευ οικονομικού αντικειμένου χρονική παράταση της παράδοσης, λόγω ανωτέρας βίας, για το τμήμα 2 και το είδος «Διαξονικό όχημα 19τν τύπου γάντζου (ΗΟΟΚ LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων» σε εφαρμογή των άρθρων 132 και 206 του ν.4412/2016. Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

3ο Αποδοχή της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

4ο Αποδοχή χρηματοδότησης επιχορήγησης της ΠΕΔ, ποσού 10.000 € - Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

5ο Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024 . Εισηγ.: κ. Παναγιώτης Τριτάκης

6ο Διόρθωση της υπ’ αριθ.212/12-07-2023 με ΑΔΑ: ΡΒΔΒΩ1Ν-ΟΗΝ απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023». Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη - Αναστασοπούλου Γεωργία

7ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 για δημιουργία κωδικού για τιμητική διάκριση κ.λ.π. Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

8ο Χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη και τοποθέτηση πωλητών σε θέσεις. Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

9ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2023. Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις