Διώρυγα Κορίνθου, διάβρωση ακτών και ρήγματα στο επίκεντρο

Τρία ζητήματα του νομού Κορινθίας συζήτησε με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών - ΕΑΓΜΕ (πρώην ΙΓΜΕ) ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας.

Τα θέματα συζήτησης αφορούσαν στη Διώρυγα της Κορίνθου, στη διάβρωση των ακτών στη βόρεια ακτογραμμή της γεωγραφικής περιφέρειας Πελοποννήσου και για το ρήγμα στο Χαλκί.

Παρόντες στην τηλεδιάσκεψη ο γενικός διευθυντής Ανδρέας Τσώκος, οι αναπληρωτές γενικοί διευθυντές Έργων και Οικονομικών και Διοικητικών Διονύσης Γκούτης και Κωνσταντίνος Ζώμπος, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Νικόλαος Νικολάου και η Ελευθερία Πογιαντζή, διευθύντρια Διεύθυνσης Φυσικών και Τεχνολογικών κινδύνων.

Όπως αναφέρθηκε, ξεκινάει η υλοποίηση τεχνικογεωλογικής και γεωφυσικής μελέτης για τη Διώρυγα της Κορίνθου.

Η ευρύτερη συνολική τεχνικογεωλογική εξέταση, μέσω των παραπάνω ερευνών θεωρείται αναγκαία για την διαπίστωση της ευστάθειας των πρανών της Διώρυγας και για τους εξής λόγους :

- Συγκέντρωση και επεξεργασία των υφιστάμενων ερευνών και μελετών που έχουν υλοποιηθεί διαχρονικά για την ευστάθεια των πρανών.

- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων σταθεροποίησης και των παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

- Ζωνοποίηση των πρανών, σύμφωνα με το βαθμό επικινδυνότητας βάσει των μακροσκοπικών παρατηρήσεων.

- Ιεράρχηση των θέσεων που χρήζουν επεμβάσεων.

- Κατάθεση προτάσεων για τη λήψη άμεσων μέτρων πρόληψης και αστοχιών.

- Διεύρυνση τεχνικής λύσης εγκατάστασης Συστήματος Έγκυρης Προειδοποίησης Καταπτώσεων λαμβάνοντας υπόψη της ιδιαιτερότητες της περιοχής εφαρμογής (απότομες κλίσεις πρανών, ανομοιογένεια υλικών κτλ.)

Ακόμη, συζητήθηκε το ζήτημα της διάβρωσης των ακτών που εκτείνεται σε όλη τη βόρεια ακτογραμμή της γεωγραφικής περιφέρειας Πελοποννήσου (Κορινθία, Αχαΐα αλλά και Αττική). Ως προς αυτό το θέμα εκτιμάται ότι απαιτείται συλλογική προσπάθεια για την συνολική αντιμετώπιση και διερευνάται η δυνατότητα πιλοτικού σχεδίου.

Τέλος αναφέρθηκε ότι τα τελευταία πολλά χρόνια δεν έχει πραγματοποιηθεί μελέτη για το ρήγμα στο Χαλκί. Το αμέσως επόμενο διάστημα, κλιμάκιο του ΕΑΓΜΕ, θα επισκεφτεί το Χαλκί για αυτοψία και επικαιροποίηση των μελετών του ρήγματος.