ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Πελοπόννησος

Βασιλόπουλος: «Προστιθέμενη αξία δίνει το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα»

Αναβαθμίζονται οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου Καλαμάτας με διακρατική συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ για τη λειτουργία Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης Πτήσεων
16 Απριλίου 2021 17:51