ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

Πελοπόννησος

ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.: Επιστημονική προσέγγιση στη διαχρονική ισχύ των Ηθικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Αξιών

Επιστημονική Ημερίδα με διακεκριμένους εισηγητές για τις Ηθικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Αξίες από την Αρχαιότητα στο Βυζάντιο και στον Νεότερο Ελληνισμό εμπλούτισε τις εκδηλώσεις «Παλαιολόγεια 2023»
31 Μαϊος 2023 18:48