ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πελοπόννησος

Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού στην Καλαμάτα με νέα πρωτοβουλία

Η δράση, με την ολοκλήρωσή της, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για του δύτες και τους θαλάσσιους ερευνητές και θα αποτελέσει ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα της τουριστικά αναπτυσσόμενης Μεσσηνίας.
23 Απριλίου 2021 19:35