ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Πελοπόννησος

Καλαμάτα: Έκκληση του Δήμου για καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων

Καλαμάτα: Ο Δήμος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μετά την παρέλευση 10ημέρου προχωράει σε καθαρισμό αυτεπάγγελτα, χρεώνοντας το κόστος του καθαρισμού και επιβάλλοντας το προβλεπόμενο πρόστιμο. 
03 Ιουλίου 2022 21:15