ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ

Πελοπόννησος

Mε 16,3 εκατ. € του Δήμου Καλαμάτας η αναζωογόνηση του ανατολικού Κέντρου!

Παρεμβάσεις αναζωογόνησης περιοχών, διαμόρφωση  οδών διασύνδεσης των περιοχών αυτών, με το Ιστορικό Κέντρο και την παραλία περιλαμβάνει το σχέδιο του Δήμου Καλαμάτας προϋπολογισμού 16 εκ.€
01 Μαρτίου 2021 18:37