ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Ελλάδα

Bρεφονηπιακοί σταθμοί: «Άνοιξε» η πλατφόρμα των αιτήσεων χορήγησης voucher

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι το συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2020 να μην υπερβαίνει τις 33.000 ευρώ για γονείς με έως δύο…
19 Ιουλίου 2021 17:23