ΠΟΕ ΟΤΑ

Ελλάδα

27 Δημοτικοί Σύμβουλοι σε απολογία από την Αποκεντρωμένη για τις συμβάσεις - Covid!

Ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής καλεί σε απολογία 27 δημοτικούς συμβούλους του Αγίου Δημητρίου Αττικής, γιατί αποφάσισαν ομόφωνα να μην ασκήσουν έφεση σε ευνοϊκές για 34 εργαζόμενους πρωτόδικες αποφάσεις  -…
24 Μαρτίου 2023 17:30