ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Πελοπόννησος

Δήμος Μεγαλόπολης: 36 θέσεις εργασίας στον μέσω του νέου Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική Πρόσκληση.
24 Φεβρουαρίου 2022 13:38