ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ. Ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2022 στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) η Πρόσκληση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΠΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική Πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου και λήγει στις 18 Μαρτίου 2022.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera ).

Για το Δήμο Μεγαλόπολης έχουν εγκριθεί τριανταέξι (36) θέσεις. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι διαθέσιμες θέσεις, ανά Ειδικότητα και Εκπαιδευτικό Επίπεδο:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΟΔΗΓΩΝ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄ή Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

1

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

5

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

1

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

2

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

9

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, όπου είναι διαθέσιμη η Πρόσκληση και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις