ΣΠΑΡΤΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Πελοπόννησος

Πέτσας σε Ελληνική Λύση: Στην Περιφέρεια τα παράπονά σας για την παλαιά Ε.Ο. Σπάρτη – Καλαμάτα

6.580.000 € κατανεμήθηκαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου ενώ ίδιο ποσό θα δοθεί και  το τρέχον έτος (2022)
07 Ιουνίου 2022 16:39