Σκουπίδια αντί για δάφνες και λουλούδια στη μνήμη ενός εκτελεσθέντα από τους Ιταλούς.