ΣΠΑΡΤΗ. Το νέο ψυχομετρικό εργαλείο μάθησης που απέκτησαν τα Κέντρα Θεραπειών «Νόησις», ακούει στο όνομα Ariston Learning Styles Test, ή αλλιώς αναφερόμαστε στο Τεστ Μαθησιακού Προφίλ.

Το Ariston Learning Styles Test είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο το οποίο:

 • Ανιχνεύει τις μαθησιακές δυσκολίες.
 • Προσδιορίζει τον καταλληλότερο τρόπο μάθησης για κάθε μαθητή.
 • Ορίζει το μαθησιακό προφίλ του ατόμου που του χορηγείτε το τεστ.
 • Βοηθά τον εξεταζόμενο να ανακαλύψει με ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου του λειτουργεί.

Ανακαλύπτοντας κανείς το ποσοστό στο οποίο χρησιμοποιεί το δεξί ή το αριστερό εγκεφαλικό του ημισφαίριο, μπορεί να αποκτήσει αυτογνωσία, να βρει τις κλίσεις και τα ταλέντα του, να καταλάβει σε ποιο αντικείμενο σπουδών θα μπορούσε να προχωρήσει, καθώς και ποιο επάγγελμα του ταιριάζει.

Επίσης ανιχνεύει τις μαθησιακές δυνατότητες του μαθητή ή του σπουδαστή , τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος μάθησης που ταιριάζει στην προσωπικότητά του.

Το τεστ ανιχνεύει το μαθησιακό τύπο του νέου και τον βοηθά να ανακαλύψει τον καταλληλότερο τρόπο μάθησης για τον ίδιο. Ο μαθησιακός τύπος ενός ανθρώπου μπορεί να είναι ακουστικός, οπτικός, λεκτικός, κιναισθητικός, διαπροσωπικός, ενδοπροσωπικός. Έτσι λοιπόν εύκολα κατανοεί κανείς ότι κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη τον δικό του τρόπο με τον οποίο θα καταφέρει να μάθει, να απομνημονεύσει και να συγκρατήσει πληροφορίες.

Λαμβάνοντας λοιπόν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το τεστ, μελετώνται και αναλύονται από τους πιστοποιημένους θεραπευτές του Κέντρου μας, και δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας, με κατάλληλες τεχνικές διαβάσματος για κάθε μαθητή, ανάλογα με το μαθησιακό του προφίλ, τις ανάγκες και τις ικανότητές του.

Το συγκεκριμένο ψυχομετρικό εργαλείο, βοηθά το άτομο να ανακαλύψει χαρακτηριστικά του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του, τα ταλέντα και τις ικανότητές του, τα δυνατά και αδύναμα σημεία του.

Το Ariston Learning Styles Test, ( που απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, φοιτητές, γονείς και εκπαιδευτικούς) βοηθά:

 • Τους εκπαιδευτικούς να μεταδίδουν αποτελεσματικότερα τη γνώση, να αποβάλλουν αναχρονιστικές απόψεις περί μάθησης και να προσεγγίζουν ακόμη και τους πιο αδύναμους μαθητές.
 • Τους μαθητές να αναπτύσσουν εξατομικευμένες τεχνικές μελέτης, αντικαθιστώντας τη χρονοβόρα, αναποτελεσματική και κουραστική μελέτη.
 • Ο μαθητής, γνωρίζοντας τους ιδιαίτερους μαθησιακούς του τύπους και τον τρόπο που προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τις γνωστικές πληροφορίες, «μαθαίνει πώς να μαθαίνει».


Με λίγα λόγια, αξιοποιώντας το Ariston Learning Styles Test, ο μαθητής:

 • Δεν αγχώνεται για τα μαθήματά του
 • Βρίσκει τα κύρια σημεία του μαθήματος
 • Μπορεί να διαβάζει σε πολύ λιγότερο χρόνο από πριν
 • Θυμάται με μεγαλύτερη ευκολία
 • Δεν αφήνει κενά στα μαθήματά του
 • Συστηματοποιεί το διάβασμά του
 • Έχει ισχυρότερη αυτοπεποίθηση

Το Ariston Learning Styles Test xορηγείται μέσω Η/Υ σε σύντομο χρονικό διάστημα και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας. Τα ευρήματα του test, αξιοποιούμενα από τον εκπαιδευτικό, το γονέα αλλά και τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, προσφέρουν τα κατάλληλα ερεθίσματα για να μαθαίνει πιο γρήγορα, πιο άνετα πιο αποτελεσματικά, να συγκρατεί περισσότερα στη μνήμη και να ανακαλεί ευκολότερα πληροφορίες.

Όταν τα παιδιά δεν μαθαίνουν με τον τρόπο που διδάσκεις, τότε… διδάσκεις τα παιδιά με τον τρόπο που μαθαίνουν!

Μάθετε τα πάντα για τον τρόπο χορήγησης του Ariston Learning Styles Test μέσα από τα Κέντρα Θεραπειών «Νόησις»