Η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται στην ελεύθερη βούληση, στον αυτοπροσδιορισμό και στην αναζήτηση νοήματος - συχνά εστιάζοντας σε εσάς τους ίδιους παρά στο ψυχικό σύμπτωμα που σας απασχολεί. Η προσέγγιση δίνει έμφαση στην ικανότητά σας να κάνετε ορθολογικές επιλογές και να αναπτύσσετε στο μέγιστο τις δυνατότητές σας.

Η υπαρξιακή προσέγγιση τονίζει ότι:

  • Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα αυτογνωσίας.
  • Κάθε άτομο έχει μια μοναδική ταυτότητα που μπορεί να γίνει γνωστή μόνο μέσω των σχέσεών του με τους άλλους.
  • Οι άνθρωποι πρέπει να επαναπροσδιορίζουν τον εαυτό τους επειδή το νόημα της ζωής αλλάζει συνεχώς.
  • Το άγχος είναι μέρος της ανθρώπινης κατάστασης.

Πότε χρησιμοποιείται η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία;

Για τι άλλο συνιστάται η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία; Ψυχολογικά προβλήματα - όπως η κατάχρηση ουσιών - προκύπτουν από την ανασταλτική ικανότητα να κάνετε αυθεντικές, ουσιαστικές και αυτοκατευθυνόμενες επιλογές σχετικά με τον τρόπο ζωής σας. Οι παρεμβάσεις της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας στοχεύουν συχνά στην αύξηση της αυτογνωσίας και της αυτοκατανόησης και σας βοηθούν να εντοπίσετε πόσο ψηλά βρίσκεστε στη σκάλα των συναισθημάτων σας.

Οι υπαρξιακοί ψυχοθεραπευτές προσπαθούν να κατανοήσουν και να ανακουφίσουν ένα μεγάλο εύρος συμπτωμάτων, όπως το υπερβολικό άγχος, το αίσθημα της απάθειας, της αποξένωσης, του μηδενισμού κ.α. Επικεντρώνονται επίσης σε εμπειρίες που ενισχύουν τη ζωή, όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αγάπη, η φροντίδα, η δέσμευση, το θάρρος και η δημιουργικότητα, ανάμεσα σε άλλα.

Τι να περιμένετε από την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία

Οι υπαρξιακές ψυχοθεραπείες χρησιμοποιούν μια σειρά προσεγγίσεων, αλλά τα κύρια θέματα της εστιάζουν στην προσωπική ευθύνη και ελευθερία σας. Οι θεραπευτές σας βοηθούν να βρείτε νόημα στην εμφάνιση του άγχους επιλέγοντας να σκεφτείτε και να ενεργήσετε υπεύθυνα, αντιμετωπίζοντας όλες τις αρνητικές εσωτερικές σκέψεις σας, αγνοώντας τις εξωτερικές δυνάμεις που ξεπερνούν τον ατομικό σας έλεγχο. Η ενίσχυση της δημιουργικότητας, της αγάπης, της αυθεντικότητας και της ελεύθερης βούλησης είναι οι πιο συνηθισμένες κατευθύνσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτυχθείτε.

Ομοίως, όταν αντιμετωπίζετε διαταραχές εθισμού, ο υπαρξιακός θεραπευτής σας σας παρέχει καθοδήγηση ώστε να αντιμετωπίσετε το άγχος των καταχρήσεων που σας επηρεάζει και σας καθοδηγεί να αναλάβετε την ατομική ευθύνη. Ο στόχος που επιτυγχάνεται: Μαθαίνετε να λαμβάνετε πιο εσκεμμένες αποφάσεις για το πώς να ζήσετε, αντλώντας από τις αξίες της δημιουργικότητας και της αγάπης, αντί να αφήσετε τα εξωτερικά γεγονότα να καθορίσουν τη συμπεριφορά σας.

Πως δουλεύει η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία

Η συγκεκριμένη πρακτική θεραπείας, λόγω του ότι επικεντρώνεται στην ύπαρξη και στον σκοπό ενός ατόμου, θεωρείται μερικές φορές ως μια “απαισιόδοξη” μέθοδος, η οποία όμως προορίζεται να δημιουργήσει μια πιο θετική και ευέλικτη προσέγγιση. Η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία αντιμετωπίζει με τρόπο δίκαιο και ειλικρινή τις “απόλυτες ανησυχίες” που περιβάλλουν την ανθρώπινη ύπαρξη, συμπεριλαμβανομένης του αισθήματος της μοναξιάς, της οδύνης και της ψυχικής αδυναμίας. Προφανώς, υπάρχουν συγκεκριμένες ανησυχίες που απασχολούν κάθε ξεχωριστή ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά επίσης μπορούν να παρατηρηθούν και οι καθολικές ανησυχίες της ανθρωπότητας, σχετικά με την ιδέα του θανάτου, της απομόνωσης αλλά και της ελευθερίας. Με λίγα λόγια, η υπαρξιακή θεραπεία επικεντρώνεται στο άγχος που εμφανίζεται όταν κάποιος αντιμετωπίζει αυτές τις εγγενείς εσωτερικές συγκρούσεις και ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή είναι να προωθήσει την προσωπική ευθύνη για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που θα καθορίσουν την πορεία της συγκεκριμένης ανθρώπινης ζωής.

Τι να αναζητήσετε σε έναν υπαρξιακό θεραπευτή

Εκτός από την εκπαίδευση της ψυχικής υγείας τους, οι υπαρξιακοί θεραπευτές έχουν συχνά ένα υπόβαθρο στη φιλοσοφία. Οι διάφορες πιστοποιήσεις και αναγνωρίσεις ποικίλλουν, αλλά πολλοί υπαρξιακοί θεραπευτές ολοκληρώνουν το πτυχίο τους στην ψυχολογία ή στη συμβουλευτική. Τέλος, συμπληρώνουν τον τομέα εξειδίκευσής τους με ειδικά σεμινάρια και συνεδρίες πάνω στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία.