ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Mε τη χώρα να βρίσκεται σε επιδημιολογικό κλοιό, πολλές περιοχές στο βαθύ κόκκινο και το ΕΣΥ στα όρια του «κυλάει» και ο Μάρτιος. Στην Πελοπόννησο σε μια εβδομάδα, από τις 8 έως τις 14 Μαρτίου εντοπίστηκαν 1.438 νέα κρούσματα. Το 50% των κρουσμάτων σημειώνεται στην Αχαϊα ενώ και η Κορινθία ανησυχεί τους επιστήμονες. Αυτή την εβδομάδα είχαμε μείωση περίπου 7% στα κρούσματα με πιο ελεγχόμενη περιοχή τη Λακωνία.

Αναλυτικά τα κρούσματα της εβδομάδας ανά Νομό έχουν ως εξής:

Δευτέρα 8 Μαρτίου (131)

- 7 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 79 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 9 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 28 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Τρίτη 9 Μαρτίου (260)

- 28 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 15 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 149 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 14 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 47 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 6 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Τετάρτη 10 Μαρτίου (213)

- 30 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 20 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 84 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 24 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 50 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Πέμπτη 11 Μαρτίου (240)

- 22 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 14 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 131 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 18 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 40 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 4 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 11 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Παρασκευή 12 Μαρτίου (230)

- 30 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 18 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 87 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 23 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 57 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 12 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Σάββατο 13 Μαρτίου (238)

- 26 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 20 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 105 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 27 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 38 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 17 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Κυριακή 14 Μαρτίου (126)

- 10 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 17 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 60 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 8 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 25 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 4 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Η κατάταξη έχει ως εξής:

- Αχαΐα: 695

- Κορινθία: 285

- Αργολίδα: 153

- Ηλεία: 123

- Αρκαδία: 109

- Μεσσηνία: 52

- Λακωνία: 21

Σύνολο: 1.438 νέα κρούσματα