ΣΠΑΡΤΗ. Νέα μεγάλη προκήρυξη ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να επανδρώσει με προσωπικό τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) των ΔΥΠΕ.

Για την Το.Μ.Υ. Σπάρτης προκηρύχθηκαν οι κάτωθι θέσεις :

  • 1 ΠΕ Ιατρών, Ειδικότητας Παιδιατρικής
  • 7 ΠΕ Ιατρών, Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής / Γενικής Οικογενειακής ιατρικής ή Παθολογίας / Εσωτερικής Παθολογίας
  • 2 ΠΕ Νοσηλευτικής
  • 2 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
  • 2 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  • 2 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Σημειώνεται, πως καταγράφονται πολύ υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας από τη λειτουργία των Μονάδων και τη σημαντική προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση της φροντίδας του πληθυσμού.