ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ανεπαίσθητη είναι μείωση στα κρούσματα της Πελοποννήσου την τελευταία εβδομάδα. Το ποσοστό μείωσης δεν ξεπερνά το 8% αφού από 1.567 έπεσαν στα 1.440 νέα κρούσματα. Αχαϊα στο βαθύ κόκκινο με 729 κρούσματα και ακολουθούν Ηλεία, Κορινθία και Αρκαδία.

Πιο κάτω το notospress.gr παρουσιάζει αναλυτικά ανά Νομό

Δευτέρα 5 Απριλίου (205)

- 7 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 26 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 112 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 23 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 33 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 4 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 0 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Τρίτη 6 Απριλίου (274)

- 13 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 23 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 135 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 46 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 32 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 12 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 13 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Τετάρτη 7 Απριλίου (215)

- 8 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 29 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 114 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 41 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 7 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 12 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 4 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Πέμπτη 8 Απριλίου (216)

- 15 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 18 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 117 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 24 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 28 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 4 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 10 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Παρασκευή 9 Απριλίου (203)

- 12 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 26 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 111 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 19 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 27 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Σάββατο 10 Απριλίου (187)

- 10 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 24 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 83 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 16 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλεία

- 42 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 7 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Κυριακή 11 Απριλίου (140)

- 11 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

- 16 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 57 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 23 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 22 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

- 10 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Η κατάταξη έχει ως εξής:

- Αχαΐα: 729

- Ηλεία: 192

- Κορινθία: 191

- Αρκαδία: 162

- Αργολίδα: 76

- Λακωνία: 50

- Μεσσηνία: 40

Σύνολο: 1.440 νέα κρούσματα