Γράφει ο Νεοκλής Δ. Κρητικός*

Μέριμνα συμπερίληψης Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Οινούντος και Θεραπνών και αντιμετώπιση διακοπής υδροδότησης

Το έργο πνοής «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ», βρίσκεται στη φάση ανάθεσης της σύμβασης κατασκευής στο μειοδότη οικονομικό φορέα.

Εν αναμονή της ανάδειξης του οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού και της δημοσιοποίησης της μελέτης του αρδευτικού δικτύου, στις 12/3 κατέθεσα Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα, με θέμα αυτής «Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Φράγματος Κελεφίνας-Μέριμνα συμπερίληψης Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Οινούντος και Θεραπνών και αντιμετώπιση διακοπής υδροδότησης στη Δ.Ε. Οινούντος».

Η συγκεκριμένη Μελέτη είναι εγγεγραμμένη στην ΣΑΜ 981 με Κ.Α. 2019ΣΜ98100002 και προϋπολογισμό 1.161.400,00 ευρώ, ο οποίος πρέπει να επαυξηθεί για να υπάρξει δυνατότητα δημοπράτησής της, με σκοπό ανάδειξη αναδόχου μελετητή. Με αυτήν, αρχικά δύναται να οργανωθεί η άρδευση της περιοχής, να υλοποιηθεί ένας ορθολογικός προγραμματισμός αρδεύσεων και να εξασφαλισθεί η επάρκεια αρδευτικού ύδατος για όλες τις καλλιέργειες της περιοχής.

Προβλέπεται, επίσης, αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών, ανύψωση του εισοδήματος και του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού και συγκράτηση των αγροτών της περιοχής, οι οποίοι καθώς θα διαθέτουν όλα τα σύγχρονα μέσα θα μπορούν να ασκούν με ευκολία, χωρίς επιπλέον προσωπικό κόστος και απρόσκοπτα τις απαιτούμενες καλλιεργητικές εργασίες.

Η Γενική Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών Υποδομών έχει διαμορφώσει τα Τεύχη Δημοπράτησης για την ανάθεση της μελέτης του αρδευτικού δικτύου (σε δύο στάδια προμελέτη-οριστική): Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, χρονοδιάγραμμα κ.α., προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανάγκης άρδευσης διάσπαρτων εκτάσεων σε εδάφη με μεγάλη υψομετρική ανομοιομορφία, γεγονός που πιθανώς θα οδηγήσει σ’ ένα ενεργοβόρο και με υψηλό κόστος κατασκευής έργο.

Κατά τη φάση της ανάθεσης θα υπάρχει μία αρχική οριοθέτηση της αρδευόμενης περιοχής των εκατέρωθεν του ποταμού Ευρώτα, στη φάση, όμως, της μελέτης του αρδευτικού δικτύου (μετά την ανάθεση με ανοιχτό διαγωνισμό) θα προσδιοριστούν λεπτομερέστατα οι προς άρδευση περιοχές από τον ανάδοχο μελετητή, ο οποίος πριν την έναρξη εκπόνησης της προμελέτης επικοινωνεί με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μία γενική αναθεώρηση-τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του φράγματος Κελεφίνας μετά τη γενική επισκόπηση της περιοχής από τους μελετητές και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα υδραυλικά δεδομένα της επίλυσης του αρδευτικού δικτύου. Εξάλλου, στα πλαίσια της μελέτης που θα ανατεθεί, θα περιλαμβάνεται και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βάσει της οποίας θα γίνει η τροποποίηση της ΑΕΠΟ.

Στην κατατεθείσα Ερώτηση έθιγα και το ζήτημα της διακοπής υδροδότησης που θ’ αντιμετωπίσουν με την έναρξη λειτουργίας του Φράγματος, Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Οινούντος. Η απάντηση της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι η ακόλουθη: «Όσον αφορά στη διακοπή υδροδότησης Τ.Κ. της Δ.Ε. Οινούντος κατά την έναρξη λειτουργίας του φράγματος, μπορεί να ληφθεί μέριμνα στα πλαίσια της εργολαβίας, να πραγματοποιηθούν υδρευτικές γεωτρήσεις εκτός της λεκάνης κατάκλυσης του φράγματος».

Ένα έργο νευραλγικής σημασίας για τη Λακωνία, τις εξελίξεις του οποίου πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά για την πληρέστερη ενημέρωση των κατοίκων και την πλήρωση όσο το δυνατόν περισσότερων παραμέτρων.

(*) Βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
* Τα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr