ΣΠΑΡΤΗ. Ο Δρακούλης Οικονομάκος με αφορμή το δημοσίευμα του notospress.gr για τον όρκο των Ταγμάτων Ασφαλείας εκφράζει την δική του άποψη και προφανώς διαφωνεί αποδίδοντας το όρκο των Ταγμάτων Ασφαλείας που δημοσιεύουν επίσημες ιστοσελίδες όπως η wikipedia σε έργο των σύγχρονων «κατσαπλιάδων».

Γράφει λοιπόν:
«Ο κατσαπλιάς εκτελέστηκε. Δικαία πλήρωσε τα εγκλήματα που έκανε. Ευτυχώς για την πατρίδα που σώθηκε από την ζοφερή βαλκανοκομμουνιστική μοίρα που ετοίμαζε. Τσαουσέσκου, Ζίβκοφ ή Χόντζα διαλέξτε.
Μπορεί να απαλλαχτήκαμε από τον κατσαπλιά αλλά είναι εδώ ο γυιός του. Το ίδιο ύπουλος, το ίδιο φθονερός, το ίδιο συκοφάντης, το ίδιο κακούργος όσο και ο πατέρας του. Δεν έχει όριο, δεν έχει τιμή, δεν έχει πατρίδα, τα πάντα θα χρησιμοποιήσει για να εξυπηρετήσει το κόμμα.

Αντιγράφω από το notospress.gr
"...ο όρκος που έδιναν όσοι έλληνες συμμετείχαν στα Τάγματα Ασφαλείας.
Ο όρκος των Ταγμάτων Ασφαλείας
"Ορκίζομαι εις τον Θεόν τον άγιον τούτον όρκον, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστώς απάσας τας ανατεθησομένας μοι υπηρεσίας και θα υπακούω άνευ όρων εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι διά μιαν αντίρρησιν εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας διά του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθή παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων...."

Οι ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ που γδίκωσαν τους αδικοσφαγμένους πατεράδες, αδέλφια, συγγενείς και συντοπίτες τους, προστάτεψαν τον ελληνισμό και την πατρίδα από την καταστροφή και μας γλύτωσαν από Τσαουσέσκου, Ζίβκοφ και Χόντζα, εδιναν τον παρακάτω τιμημένο όρκο:

Ελεύθερος Ελληνικός Στρατός Τάγμα «Ο Λεωνίδας»
Όρκος Αγωνιστού


Ορκίζομαι να φυλλάτω με πίστιν και αφοσίωσιν την Πατρίδα τας αλωβήτους Εθνικάς παραδόσεις και τα Ιερά και όσια πατρώα θέσμια του Ελληνισμού. Να υπερασπίζω με αυταπάρνησιν και αυτοθυσίαν την ιδέαν της Πατρίδος, της Θρησκείας και της οικογενείας. Να εκτελώ προθύμως και ευσυνειδήτως το καθήκον μου, και να εκπληρώ πιστώς και αναντιρρήτως τας διαταγάς των ανωτέρων μου. Να μιμηθώ το παράδειγμα του Λεωνίδου και των τριακοσίων εν τη υπερασπίσει του πατρίου εδάφους και των Εθνικών ιδανικών και να αγωνισθώ μεθ’ όλων μου των σωματικών και πνευματικών δυνάμεων, δια την σωτηρίαν και το μεγαλείον της Ελληνικής Φυλής.
Εν Σπάρτη τη 25 Δεκεμβρίου 1943

Είναι δικό σου χρέος να ανακαλύψεις
γιατί ο γιός του κατσαπλιά σού λέει ψέμματα ;
ποια γεγονότα σού έχει κρύψει ;
ποιές άλλες "αλήθειες" έχεις πιστέψει ;
Τί τελικά θέλει από εσένα...»