ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Νέα κατάρρευση των πρανών σημειώθηκε στον Ισθμό της Κορίνθου, με αποτέλεσμα να κλείσει, καθώς κρίθηκε επικίνδυνη η διέλευση των πλοίων. Οι φωτογραφίες είναι από το Κorinthostv.gr και δείχνουν ότι πλέον ο Ισθμός χρειάζεται μιας μεγάλης κλίμακας παρέμβαση προκειμένου να είναι ασφαλής. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει να σημειωθεί κατάρρευση ενώ βρίσκεται πλοίο μέσα στον Ισθμό αλλά και το πόσο απομειώνεται η χρησιμότητα του ισθμού στην ναυσιπλοϊα όταν πλέον δεν αποτελεί ασφαλή δίοδο.